Gale Research Complete to multidyscyplinarna grupa baz danych, dzięki której każdy student i pracownik akademicki znajdzie odpowiednie informacje zarówno do nauki jak i prowadzonych badań. Obszarami tematycznymi objętymi pakietem są między innymi: nauka, literatura, historia, filozofia, religia, biznes i zarządzanie, technologia, polityka i stosunki międzynarodowe.

Baza zawiera ponad 29 000 czasopism - w tym ponad 4300 tytułów z naukowej listy JCR Impact Factor oraz 2,5 miliona pozycji z zakresu krytyki literackiej i pełnotekstowych dzieł literackich, ponad 1900 wydań e-booków, w tym wielokrotnie nagradzane encyklopedie i katalogi. Gale Research Complete oferuje również dostęp do bazy danych Business Focussed oraz ponad 400 kolekcji unikalnych źródeł pierwotnych.

Wejście do bazy

Gale Research Complete

Dostęp testowy jest aktywny do 31 grudnia 2023 r.

Zapraszamy do korzystania!

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej Uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer Proxy!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem