ieeeZachęcamy do testowania bazy IEEE Xplore, zawierającej publikacje z dziedziny informatyki, elektrotechniki, elektroniki oraz nauk pokrewnych.


Baza IEEE Xplore zawiera wydawnictwa IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) oraz IET (Institution of Engineering and Technology). Zapewnia dostęp do ponad 3 milionów pełnotekstowych artykułów z czasopism i materiałów konferencyjnych, co stanowi prawie jedną trzecią wydawanych na całym świecie publikacji z dziedziny elektrotechniki, łączności i informatyki.


Pełny zasób biblioteki cyfrowej IEEE Xplore obejmuje:

 • IEEE Journals
 • IEEE Conferences
 • IEEE Standards
 • eBooks
 • Educational Courses
 • Partner Content

Zakres tematyczny bazy:

 • Lotnictwo
 • Inżynieria samochodowa
 • Biomedycyna
 • Obwody i systemy
 • Łączność
 • Sprzęt komputerowy
 • Oprogramowanie
 • Nauki o Ziemi
 • Przechowywanie danych
 • Nanotechnologia
 • Tworzenie sieci
 • Inżynieria oceaniczna
 • Energoelektronika
 • Elektryczność i energia
 • Robotyka
 • Elektronika kwantowa
 • Półprzewodniki
 • Przetwarzanie sygnałów
 • Półprzewodnikowe układy scalone
 • Łączność bezprzewodowa

 

Lista pełnotekstowych książek oferowanych w dostępie testowym.

 

 

Baza jest dostępna pod adresem:

  

 

http://www.ieee.org/ieeexplore

 

 

Dostęp testowy jest aktywny do 3 stycznia 2014 r.

 

  

Zapraszamy do korzystania!

 

 

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer proxy!!!

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem