the philosopher

Zapraszamy do zapoznania się z nową bazą pełnotekstową na platformie EBSCO - The Philosopher’s Index with Full Text. Baza zawiera 200 czasopism pełnotekstowych wydawanych w 29 krajach i jest uznanym źródłem informacji na temat światowych badań naukowych w dziedzinie filozofii.

 

Najważniejsze tytuły czasopism to Analysis, Anuario Filosofico, British Journal for the History of Philosophy, Deutsche Zeitschrift fűr Philosophie, Ethics, Journal of Chinese Philosophy, Journal of Philosophy, Monist, Nous i wiele innych.

 

Tematyka bazy obejmuje:

 • aksjologię,
 • estetykę,
 • epistemologię,
 • etykę,
 • filozofię edukacji,
 • filozofię historii,
 • filozofię języka,
 • logikę,
 • metafizykę,
 • metafilozofię,
 • filozofię polityczną,
 • filozofię nauki,
 • filozofię społeczną,
 • filozofię religii.

 


Baza jest dostępna na platformie EBSCO lub pod adresem:

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=pif

 

Dostęp testowy jest aktywny do 04.12.2015 r.

 

Zapraszamy do korzystania!

 

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer Proxy!!!

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem