Symbol Dział

I

Dział ogólny. Filozofia. Psychologia. Religia

II

Językoznawstwo. Literaturoznawstwo. Literatura piękna

III

Język niemiecki

III1

Język angielski

III2

Język czeski

IV

Nauki historyczne. Biografie. Nauki geograficzne

V

Sztuki piękne. Rozrywki. Sport

VI

Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia

VI1

Organizacja i zarządzanie. Organizacja przedsiębiorstw przemysłowych, handlu i usług

VII

Nauki polityczne. Polityka. Nauki prawne. Prawo. Administracja

VII1

Nauki społeczne

VIII

Matematyka. Nauki przyrodnicze

IX

Nauki biologiczne. Nauki medyczne. Medycyna

X

Nauki techniczne

X1

Transport. Rolnictwo

XI

Architektura. Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Kształtowanie krajobrazu. Budownictwo. Inżynieria lądowa

XII

Informatyka. Cybernetyka. Automatyka