Biblioteka obsługuje swoich użytkowników zdalnie z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych takich jak KSIĄŻKOMAT I WRZUTNIA. Urządzenia znajdują się w Budynku A na parterze przy wejściu głównym. Urządzenia są czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu, również w święta.

 

 

Udostępnianie materiałów bibliotecznych (książki, nuty) 

 1. W celu wypożyczenia książek i nut należy „wypożyczyć”/”zapisać się” na kolejkę oczekujących tylko przez katalog internetowy.
 2. Czas oczekiwania na wybraną pozycję zależy od momentu dokonania operacji i realizacji magazynu. Magazyn jest realizowany od poniedziałku do piątku o godzinach 7:30, 9:30, 11:30, 13:30.
 3. Miejscem odbioru jest KSIĄŻKOMAT.
 4. Czytelnik powinien odebrać książki w terminie trzech dni od otrzymania powiadomienia
  e-mail/SMS (termin liczony jest od dnia następnego po załadunku do książkomatu).
 5. Zapotrzebowanie na zbiory biblioteczne (książki, nuty) udostępniane w Bibliotecznym Centrum Obsługi – na miejscu prosimy zgłaszać drogą mailową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., w treści maila wpisując numer albumu oraz dane pozycji, takie jak: autor, tytuł i sygnaturę. Zbiory z BCO – na miejscu wypożyczane są na 7 dni, po przekroczeniu terminu zwrotu naliczana jest opłata za przetrzymanie według Regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych Biblioteki PWSZ w Nysie. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo odmówić wypożyczenia zbiorów. Prośby rozpatrywane będą indywidualnie.
 6. Odbiór oczekujących pozycji w książkomacie:
  • Użytkownik zbliża elektroniczną legitymację studencką (ELS) lub legitymację biblioteczną do czytnika umieszczonego pod ekranem dotykowym urządzenia (można zeskanować kod kreskowy widoczny po zalogowaniu się na konto czytelnika w zakładce „Twój profil”),
  • zostanie wyświetlony komunikat o zawartości skrytki, wówczas należy nacisnąć przycisk „Otwórz”,
  • automatycznie otwierają się drzwi odpowiedniej skrytki,
  • po odebraniu książek należy zamknąć skrytkę.
 7. Zaleca się pobieranie wydruku potwierdzającego operację.
 8. Użytkownik po dokonaniu wypożyczenia zobowiązany jest do weryfikacji stanu swojego konta.
 9. Nieodebrane pozycje wracają do magazynu.

Dostęp do artykułów czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę w wersji papierowej

 1. Skan artykułu z czasopisma.

Dostęp do artykułów z czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę można uzyskać wysyłając zapotrzebowanie na dany artykuł na adres mailowy Bibliotecznego Centrum Obsługi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Zapotrzebowanie powinno zawierać nazwę czasopisma, rocznik, numer i tytuł artykułu.

 1. Usługa jest bezpłatna.

Udostępnianie zbiorów elektronicznych (e-książki, e-czasopisma)

1. Zdalny dostęp - PROXY

W celu uzyskania dostępu online do zasobów elektronicznych (baz danych zawierających e-książki, e-czasopisma), jak również baz danych w dostępie testowym należy wypełnić „Deklarację Użytkownika Usługi Zdalnego Dostępu Do Zasobów Elektronicznych Biblioteki Za Pomocą Serwera Proxy” a następnie podpisany skan formularza przesłać drogą mailową do Bibliotecznego Centrum Obsługi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Biblioteka skontaktuje się z Użytkownikiem w celu nadania loginu i hasła umożliwiającego dostęp. Po otrzymaniu danych do logowania należy przekonfigurować przeglądarkę według załączonej instrukcji. Pytania związane z konfiguracją przeglądarki oraz z dostępem zdalnym prosimy kierować na wskazany adres mailowy.

Skonfigurowanie przeglądarki – INSTRUKCJA

Deklaracja do pobrania doc , pdf 

2. W celu wypożyczenia dokumentów dźwiękowych lub elektronicznych (płyt CD, DVD) należy „wypożyczyć”/”zapisać się” na kolejkę oczekujących przez katalog internetowy i skontaktować się z Biblioteką.

Zwrot materiałów bibliotecznych

 1. Do samodzielnego zwrotu materiałów bibliotecznych służy WRZUTNIA. Zwracać można wyłącznie zbiory drukowane, wypożyczone w Bibliotece PWSZ w Nysie.
 2. Zwrot materiałów bibliotecznych może odbywać się zarówno: 
  • na podstawie autoryzacji Czytelnika za pomocą zeskanowanej ELS lub legitymacji bibliotecznej,
  • bez autoryzacji Czytelnika.
 3. Zwracane materiały należy wkładać pojedynczo, upewniając się czy wrzutnia przyjęła dany egzemplarz.
 4. Zbiory o wymiarach większych niż A4, grubsze niż 6 cm oraz cieńsze niż 6 mm nie są przyjmowane przez urządzenie, należy przynieść je bezpośrednio do Biblioteki lub wysłać listem poleconym na własny koszt.
 5. Użytkownik po dokonaniu zwrotu materiałów bibliotecznych zobowiązany jest do weryfikacji stanu swojego konta. Zaleca się pobieranie wydruku potwierdzającego operację.
 6. Zwrot zbiorów przetrzymanych powoduje zatrzymanie dalszego naliczania kary, ale nie zwalnia z obowiązku uregulowania naliczonych należności. W przypadku zaległości na koncie, skontaktujemy się z czytelnikiem. Ewentualne opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych należy wpłacać na konto bankowe, po uprzednim uzgodnieniu kwoty przelewu z bibliotekarzem.
 7. Awaria wrzutni nie zwalnia z obowiązku terminowego zwrotu zbiorów.
 8. Zwrócone materiały biblioteczne zostaną poddane kwarantannie.

PROLONGATA

Prolongata jest dokonywana na okres 35 dni i następuje od daty jej wykonania.

Dwóch prolongat można dokonać przez Internet. Prolongata jest możliwa, pod warunkiem braku zapotrzebowania na dany tytuł przez innych czytelników oraz gdy nie ma żadnych zaległości na koncie bibliotecznym (np. kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych).

OBIEGÓWKA

Podbijanie obiegówek odbywa się W SPOSÓB ZDALNY.

Osoba zainteresowana podbiciem obiegówki, proszona jest o wysłanie e-maila w tej sprawie na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Po sprawdzeniu konta czytelnika, jeśli nie będzie na nim żadnych zaległości, wyślemy informację do dziekanatu, który z upoważnienia biblioteki podbije obiegówkę.

W przypadku zaległości na koncie, skontaktujemy się z czytelnikiem.

 

UWAGA
Ze względu na konieczność sprawdzenia przez bibliotekarza stanu faktycznego zwracanych materiałów bibliotecznych, w razie zniszczenia/uszkodzenia lub braku dodatków (np. tablice, płyty CD) zostanie naliczona opłata zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych Biblioteki PWSZ w Nysie, o czym użytkownik zostanie poinformowany.

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand