Cele szczegółowe Projektu dotyczące Biblioteki PWSZ w Nysie:

Dostosowanie usług w bibliotece do potrzeb kształcenia praktycznego z uwzględnieniem wyrównania szans osób narażonych na wykluczenie społeczne.

W ramach projektu zostały wprowadzone w bibliotece zmiany, które dostosowują oprogramowanie i sposób obsługi do niezbędnych wymagań związanych z kształceniem na kierunkach praktycznych.

Doposażono Bibliotekę w PWSZ w Nysie w sprzęt oraz oprogramowanie w celu ułatwienia użytkownikom swobodnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

Zakupiono i wdrożono:

  1. Bramka antykradzieżowa kontrolno – raportująca RFID – 2-antenowa wraz z inteligentnym licznikiem osób zintegrowanym z anteną bramki RFID.
  2. Połączone stanowiska kodowania etykiet bibliotecznych RFID HF oraz wypożyczeń i zwrotów przez bibliotekarza – 4 sztuki.
  3. Mobilne skontrum RFID HF umożliwiające sporządzanie spisu z natury woluminów.
  4. Książkomat z 43 skrytkami.
  5. Urządzenie do samodzielnych zwrotów - wrzutnia mechaniczna RFID zewnętrzna z zamykanym otworem wrzutowym i taśmociągiem.

Zakupiono również etykiety biblioteczne RFID HF z anteną aluminiową zabezpieczającą książki. Obecnie trwa etykietowanie i kodowanie księgozbioru biblioteki.

 

Zakupiono i wdrożono:

  1. Modernizację systemu SowaSQL Standard do SowaSQL Premium.
  2. Moduł integrujący system SowaSQL Premium z systemem RFID na stanowiskach kodowania i wypożyczeń.
  3. Moduł serwera protokołu SIP 2.
  4. Moduł obsługi książkomatu SowaSQL Premium.
  5. Moduł serwera integrującego SowaSQL Premium z systemem dziekanatowym uczelni.

Dzięki doposażeniu biblioteki, było możliwe uruchomienie nowych usług samoobsługowych. Zostały uruchomione urządzenia samoobsługowe WRZUTNIA i KSIĄŻKOMAT.

Dzięki tym urządzeniom, w czasie pandemii COVID 19 pomimo zamknięcia biblioteki od 16 marca 2020 roku, studenci i pracownicy PWSZ w Nysie, mogli jako jedna z nielicznych bibliotek w Polsce, realizować wypożyczanie i zwrot zbiorów bibliotecznych.

 

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand