Ze względu na planowaną dziesięcioletnią INWENTARYZACJĘ KSIĘGOZBIORU, która zostanie przeprowadzona w okresie wakacji prosimy o zwrot wszystkich wypożyczonych zbiorów w terminie do 5 lipca 2021 r.