Zapraszamy zainteresowanych użytkowników, zwłaszcza studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, do skorzystania z dostępu do elektronicznej wersji czasopisma Roczniki Państwowego Zakładu Higieny.

Czasopismo poświęcone jest problematyce bezpieczeństwa żywności i wody, żywienia, higieny środowiska, toksykologii i oceny ryzyka zdrowotnego, zdrowia publicznego i innych obszarów związanych z naukami o zdrowiu. Jest miejscem wymiany poglądów i wyników badań pomiędzy naukowcami zajmującymi się badaniami z powyższych dziedzin nauki.

W Rocznikach Państwowego Zakładu Higieny [Annals of the National Institute of Hygiene] wydawanych od 1950 roku publikowane są oryginalne prace badawcze, artykuły przeglądowe i krótkie doniesienia oraz listy do redakcji i recenzje książek. Artykuły przed opublikowaniem są recenzowane przez uznanych ekspertów z danej dziedziny.
Począwszy od 2013 wszystkie artykuły publikowane są w języku angielskim ze streszczeniami w języku angielskim i polskim.

Artykuły w czasopiśmie publikowane są w systemie Open Access (OA).
Pełne teksty artykułów w formacie PDF dostępne są w modelu open-access na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 3.0 Polska (CC-BY-NC) dostępnej pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl.

 

 

Dostęp do elektronicznej wersji czasopisma znajduje się w poniższym linku

http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/

Zapraszamy do korzystania!

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand