Polskie

Lp. Baza Opis bazy
AUTOGRAF biografie i dane o autorach z dziedziny sztuki
pełny dostęp
biograficzno-bibliograficzna
BazEkon bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych
pełny dostęp
bibliograficzno-pełnotekstowa
BazTech baza o zawartości polskich czasopism technicznych
pełny dostęp
bibliograficzno-abstraktowa
Bazy Danych Sejmu RP tematyka polityczna, prawno-ustrojowa, społeczna i gospodarcza
pełny dostęp
bibliograficzna
Bibliografia Geologiczna Polski geologia i nauki pokrewne
pełny dostęp
bibliograficzna
BIMET technika
pełny dostęp
bibliograficzna
Ekonomia on-line ekonomia
pełny dostęp
informacyjna
Internetowy System Aktów Prawnych akty prawne
pełny dostęp
bibliograficzno-informacyjna
IZA - Inwentarze Zespołów Archiwalnych archiwalia
pełny dostęp
bibliograficzno-informacyjna
Katalog Polskich Norm normy
pełny dostęp
bibliograficzno-informacyjna
Ngo.pl instytucje, organizacje
pełny dostęp
tele-adresowa
OPI - Ośrodek Przetwarzania Informacji nauka, badania naukowe, instytucje nauki
pełny dostęp
informacyjna
Pedagog nauki humanistyczne
pełny dostęp
bibliograficzna
Polska Bibliografia Literacka literatura polska
pełny dostęp
bibliograficzna
SAWIOS obróbka wiórowa, narzędzia skrawające
pełny dostęp
bibliograficzno-abstraktowa
SEZAM - System Ewidencji Zasobu Archiwalnego archiwalia
pełny dostęp
bibliograficzno-informacyjna
SIBROL i SIGŻ - System Informacji o Badaniach Rolniczych rolnictwo
pełny dostęp
bibliograficzno-informacyjna
SYMPO.net centralny katalog materiałów pokonferencyjnych
pełny dostęp
bibliograficzna
Witrualna Historia Książki i Bibliotek historia książki i bibliotek
pełny dostęp
bibliograficzno-pełnotekstowa

Zagraniczne

Lp. Baza Opis bazy
AGRICOLA rolnictwo
pełny dostęp
bibliograficzna
AlphaGalileo badania naukowe
częściowy dostęp
informacyjna
ARTCYCLOPEDIA encyklopedia malarstwa światowego
pełny dostęp
pełnotekstowa
Combined Membership List (CML) matematycy amerykańscy
pełny dostęp
teleadresowa
ERIC pedagogika
pełny dostęp
bibliograficzno-abstraktowa i pełnotekstowa
European Patent Office (EPO) patenty
pełny dostęp
informacyjna
Eurostat statystyka
pełny dostęp
pełnotekstowa
Freee Books 4 Doctors książki medyczne
pełny dostęp
pełnotekstowa
MATH nauki matematyczne
pełny dostęp
bibliograficzno-abstraktowa
MedicalStudent.com medycyna
pełny dostęp
bibliograficzno-abstraktowa i pełnotekstowa
MedlinePlus medycyna
pełny dostęp
pełnotekstowa
Polish Scientific Journal Contents nauki biologiczne, rolnictwo
pełny dostęp
bibliograficzno-abstraktowa
ProQuest Digital Dissertations interdyscyplinarna
częściowy dostęp
bibliograficzno-abstraktowa i pełnotekstowa
PubMed nauki biomedyczne
pełny dostęp
bibliograficzno-abstraktowa
The Cochrane Library medycyna
częściowy dostęp
bibliograficzno-abstraktowa i pełnotekstowa
The Merck Manual of Medical Information medycyna
pełny dostęp
pełnotekstowa
 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand