Logo bazy

 Nazwa bazy

 Wejście do bazy

 Czas trwania testu

JSTOR Lives of Literature
https://about.jstor.org/l/free-lives-of-lit-fac/   
Od 17.02.2020
do 29.02.2020

 

Zapraszamy użytkowników  Biblioteki PWSZ w Nysie do zakładania zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych  za pomocą serwera Proxy, który umożliwia testowanie baz również poza Uczelnią.