Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa to konsorcjum 22 uczelni i instytucji regionu Dolnego Śląska i Opola. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie została członkiem konsorcjum 24 lutego 2010 r. W DBC, gdzie przeważają książki, znajduje się różnorodny, interesujący i systematycznie powiększany zbiór cyfrowy. Kolekcja PWSZ w Nysie obejmuje obecnie 40 publikacji, książki które ukazały się w Oficynie Wydawniczej Uczelni.