Październik 2014

Opis


1

144 najczęściej używane angielskie czasowniki : na skróty do znajomości angielskiego / Agnieszka Drummer, Beata Williamson
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

2

Agresja w opiece zdrowotnej : zagadnienia wprowadzające / red. Andrzej Steciwko, Jarosław Barański, Agnieszka Mastalerz-Migas
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

3

Aktualna wartość dietetyczna wieprzowiny, jej znaczenie w diecie i wpływ na zdrowie konsumentów / praca zbiorowa pod kier. Tadeusza Blicharskiego; oprac. przez zespół autorów: Piotr Książęk [et al.]; współpr. Anna Hammermeister, Agnieszka Warda
Warszawa : Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS", 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

4

Analiza danych w programie STATISTICA
Kraków : StatSoft Polska, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

5

Apokalipsa św. Jana wierszem / przez Harry'ego Dudę
Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów - 1986 : Towarzystwo Słowaków w Polsce - Wydawnictwo i Drukarnia, 2012
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

6

Auch in Neisse im Exil : Max Herrmann-Neiße, Leben, Werk und Wirkung (1886 - 1941) / Beata Giblak, Wojciech Kunicki (Hg.)
Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2012
(Schlesische Grenzgänger ; Bd. 5)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

7

Autodesk® Inventor® 2014 : a tutorial introduction / Scott Hansen
[Mission] : SDC Publications, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

8

Bankowość Centralna od A do Z / [red. nauk. Ryszard Kokoszczyński, Bogusław Pietrzak ; aut. Grzegorz Wójtowicz et al.]
Warszawa : Narodowy Bank Polski, Departament Komunikacji Społecznej, [ca 2008]
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

Capital budgeting : financial appraisal of investment projects / Don Dayananda [et al.]
Digital printing 2008

Cambridge : Cambridge University Press, 2002
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

10

Choroby zakaźne i pasożytnicze : epidemiologia i profilaktyka / red.: Anna Baumann-Popczyk, Małgorzata Sadkowska-Todys, Andrzej Zieliński ; [aut.: Zygmunt Adamski et al.].- Wyd. 7 (aktual. i poszerz.)
Bielsko-Biała : -medica press, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

11

Contemporary problems in enterprise management / ed. by Jerzy Lewandowski, Maciej Bielecki
Łodz : Technical University of Lodz. Department of Production Management, 2007
(Monograph)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

12

Dermatologia : ilustrowany podręcznik dla kosmetologów / Danuta Nowicka
Wrocław : KosMeD Danuta Nowicka, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

13

Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych
Kraków : StatSoft Polska, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

14

Dtv-Atlas Baukunst. Bd. 1, Allgemeiner Teil, Baugeschichte von Mesopotamien bis Byzanz / Werner Müller (Text), Gunther Vogel (Tafeln) ; Ausführung: Inge und István Szász.- 14. durchges. Aufl.
München : Dtv, 2005
(Dtv-Atlas ; 3020)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

15

Dtv-Atlas Baukunst. Bd. 2, Baugeschichte von der Romanik bis zur Gegenwart / Werner Müller (Text), Gunther Vogel (Tafeln) ; Ausführung: Inge und István Szász.- 13. durchges. Aufl.
München : Dtv, 2005
(Dtv-Atlas ; 3021)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

16

dtv-Lexikon : in 24 Bänden. Bd. 4, Brau-Coll / [red. Antonia Hansmeier].- Genehmigte Sonderausg
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

17

Edukacja matematyczna w kształceniu zintegrowanym : skrypt dla studentów kierunku Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne / Jerzy Nowik
Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

18

Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym / pod red. nauk. Krzysztofa Malika ; Politechnika Opolska [et al.]
Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2009
(Rozwój Regionalny)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

19

Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje : zbiór prac naukowych. T. 5 / rada red.: Astafjew O. [et al.] ; red. nauk. L. Suchomłynow ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Berdiański Uniwersytet Managementu i Biznesu, Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo "Odrodzenie"
Piła ; Berdiańsk : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

Information and knowledge in innovative enterprise / ed. by Jerzy Lewandowski, Sebastian Kopera, Jan Królikowski
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007
(A Series of Monographs)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

21

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali
Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

22

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali
Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

23

Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa / red. nauk. Robert Nowacki
Warszawa : Difin, 2010
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

24

Issues in the conservation of paintings / ed. by David Bomford, Mark Leonard
Los Angeles : Getty Conservation Institute, cop. 2004
(Readings in Conservation)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

JavaScript dla programistów PHP / Stoyan Stefanov ; [tł. Rafał Jońca]
Gliwice : Helion, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

26

Język angielski zawodowy w branży fryzjersko-kosmetycznej : zeszyt ćwiczeń / Magdalena Samulczyk-Wolska, Anna Dul, Piotr Rochowski.- Wyd. 1 (rzut 1)
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Kontrakty menedżerskie : umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy z wzorami / Waldemar Gujski.- [Stan prawny na rok 2008]
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

28

Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka / red. nauk. Joanna Aksman i Stanisław Nieciuński
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

29

Leczenie zaburzeń odżywiania : pomost między nauką a praktyką / red. Margo Maine, Beth Hartman McGilley, Douglas W. Bunnell ; [tł. z jęz. ang. Sławomir Sidorowicz].- Wyd. 1 pol. / red. nauk. Andrzej Rajewski
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

30

Meyers Großes Taschenlexikon : in 24 Bänden. Bd. 7, Fernp-Gath / hrsg. und bearb. von Meyers Lexikonredaktion.- 10., neu bearb. und erw. Aufl.
Leipzig ; Mannheim : Meyers Lexikonverlag, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

31

Mistrz czystego kodu : kodeks postępowania profesjonalnych programistów / Robert C. Martin ; [tł. Wojciech Moch]
Gliwice : Helion, 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

32

Modern techniques in mechanical engineering / ed. Antoni Świć, Jerzy Lipski
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

33

Nieruchomości zabytkowe : inwestowanie i zarządzanie na przykładzie krakowskiego Kazimierza / Monika Kowalska
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012
(Prace Młodych)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

34

Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielsku = Modern business correspondence in English / Agnieszka Drummer, Beata Williamson
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

35

Nowoczesne kształcenie z wykorzystaniem technik multimedialnych : możliwości i przykłady / pod red. Janusza Olearnika ; aut. Janusz Olearnik [et al.] ; Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

36

Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji / Wiesław Bral
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin , 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

37

Onkologia : podręcznik dla studentów i lekarzy / pod red. Radzisława Kordka [et al.].- Wyd. 3 popr. i uzup.
Gdańsk : Via Medica, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

38

Państwowe wyższe szkoły zawodowe w Polsce : dokonania, stan obecny, perspektywy / red. Mieczysław Adamowicz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

39

Pharmacology for nursing care / Richard A. Lehne ; in consultation with Linda A. Moore, Leanna J. Crosby, Diane B. Hamilton.- 8th ed.
St. Louis : Elsevier/Saunders, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

40

PKO Bank Polski : tradycja i nowoczesność 1919-2009 / [red. tekstu: Magdalena Kopcińska et al.]
Warszawa : PKO Bank Polski, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

41

Pomiary i analiza przepięć oraz ocena ich skutków w sieciach średniego i wysokiego napięcia / Waldemar Skomudek
Warszawa : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, 2011
(Monografie Naukowo-Techniczne SEP)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

42

Praktyczna kosmetologia krok po kroku : kosmetologia twarzy / Anna Kamińska, Katarzyna Jabłońska, Anna Drobnik
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

43

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego / Dorota Dorska-Havaris.- Stan prawny: maj 2013 r
Wrocław : Presscom, 2013
(Biblioteka Inwestycje Sektora Publicznego)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

44

Przykłady i zadania z technologii informacyjnej / Jacek Demczar, Eugeniusz Wszołkowski
Piła : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

45

Rynek kapitałowy i terminowy / Stanisław Thiel.- Wyd. 2 zaktual., Stan prawny na 1 października 2010 roku
Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego CEDUR, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

46

Rzeźba krakowska drugiej połowy XVIII w. : twórcy, nurty i tendencje / Anna Dettloff
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

47

Sekrety profesjonalnego brzmienia w małym studiu / Mike Senior ; [tł. Krzysztof Krzyżanowski]
Gliwice : Helion, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

48

Sieciocentryczne bezpieczeństwo : wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz
Warszawa : Difin, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

49

Słownik rachunkowości angielsko-polski, polsko-angielski / Roman Kozierkiewicz
Warszawa : Infor, cop. 2004
(Słowniki)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

50

Studenci zagraniczni w Polsce : motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość / Cezary Żołędowski ; współpr. Maciej Duszczyk [et al.]
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010
(Studia Migracyjne = Migration Studies)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

51

Teoria karna Kanta : ze stanowiska jego ogólnej nauki o rozumie praktycznym / [Edmund Krzymuski] ; z przedm. Jana Widackiego ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
(Dzieła wybrane Edmunda Krzymuskiego ; t. 2) (Klasycy Myśli Prawno-Kryminalnej)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

52

Transakcje wiązane w handlu międzynarodowym / Ewa Baranowska-Prokop
Warszawa : Difin, 2003
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

53

Ubezpieczenie pielęgnacyjne / Barbara Więckowska
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

54

Ukraina i Ukraińcy w polskiej myśli politycznej : od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej / Barbara Stoczewska
Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM - Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

55

Uzależnienie od narkotyków : od teorii do praktyki terapeutycznej / Anna Kurzeja (red.)
Warszawa : Difin, cop. 2012
(Engram)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

56

Współpraca pracowników naukowych z parkami naukowo-technologicznymi w Wielkiej Brytanii i Finlandii : propozycja implementacji rozwiązań dla Polski / [red. Joanna Iskierka]
Katowice : Uniwersytet Śląski, 2014
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

57

Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych / red. nauk. Urszula Kłosiewicz-Górecka ; aut. Urszula Kłosiewicz-Górecka [et al.]
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

58

Zapobieganie najczęstszym błędom na oddziałach intensywnej terapii / [red.:] Lisa Marcucci [et al. ; tł. z jęz. ang.: Rafał Śmietana].- Wyd. 1 pol. / red. Andrzej Kübler
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

59

Zarządzanie projektem / Marek Wirkus [et al.]
Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014
(Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

60

Zdrowie publiczne / red. nauk. Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian ; [aut. Andrzej Horoch et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog


 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand