Akty prawa miejscowego
Antropologia
Architektura krajobrazu i terenów zielonych
Architektura współczesna
Biocenotyka budownictwa
Budownictwo ogólne
Budynki użyteczności publicznej. Projektowanie usług
Chemia
Detal
Dokumentacja konserwatorska
Ekologia i ochrona środowiska
Ekologia/Rewitalizacja środowiska
Elementy projektowania
Etyka
Etykieta w życiu publicznym
Fizyka budowli. Wymiana ciepła
Geometria wykreślna. Perspektywa
Grafika komputerowa i inżynierska
Higiena środowiska pracy i środowiska komunalnego
Historia architektury polskiej
Historia architektury powszechnej
Historia kultury
Historia sztuki
Infrastruktura miejska
Instalacje
Komunikacja
Konserwacja zabytków i rewaloryzacja
Konserwatorskie metody badawcze
Konstrukcje budowlane
Malarstwo
Matematyka
Materiałoznawstwo
Materiałoznawstwo konserwatorskie
Mechanika budowli
Miejsca pracy
Mieszkalnictwo
Mikrobiologia z dezynfekcją zabytków
Modernizacja i konserwacja
Ogrody
Osadnictwo wiejskie
Planowanie przestrzenne
Plastyka
Podręczniki i ćwiczenia - język angielski
Podręczniki i ćwiczenia - język niemiecki
Podstawy informatyki
Podstawy zarządzania
Prawo
Prawo - architektura i konserwacja
Prawo - kodeksy
Proces inwestycyjny
Profilaktyka konserwatorska
Projektowanie i modernizacja obiektów w technologii BIM
Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka
Rewaloryzacja zespołów urbanistycznych
Rysunek
Rysunek techniczny
Rzemiosło artystyczne
Rzeźba
Seminarium dyplomowe
Socjologia mieszkalnictwa i miasta
Struktura miasta
Techniki malarskie
Techniki zdobnicze i pozłotnictwo
Teoria architektury
Teoria i techniki konserwatorskie
Urbanistyka i ruralistyka
Własność intelektualna i przemysłowa
Wnętrza
Zabytki
Zastosowanie żywic sztucznych w konserwacji
Zespoły mieszkaniowe
Zespoły śródmiejskie
Język polski / Polish Language
CZASOPISMA KIERUNKOWE
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem