Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
Bezpieczeństwo komunikacji publicznej i transportu
Bezpieczeństwo kulturowe
Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo społeczne
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
Ekonomia
Elementy logiki
Ergonomia oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
Etyka
Etykieta w życiu publicznym
Filozofia
Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
Historia wojen i wojskowości
Komunikacja społeczna
Kryminologia i kryminalistyka
Kwalifikowana pierwsza pomoc
Lokalne strategie zapewnienia bezpieczeństwa
Metodyka badań nad bezpieczeństwem
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Nauki o państwie i prawie
Nauki o polityce
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Ochrona osób, obiektów i obszarów
Ochrona przed skażeniami
Patologie społeczne
Pedagogika penitencjarna
Podręczniki i ćwiczenia - język angielski
Podręczniki i ćwiczenia - język czeski
Podręczniki i ćwiczenia - język niemiecki
Podstawy informatyki
Podstawy organizacji
Podstawy resocjalizacji
Podstawy zarządzania
Polski system penitencjarny
Postępowanie administracyjne
Postępowanie w sprawach nieletnich
Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Prawo - bezpieczeństwo wewnętrzne
Prawo - kodeksy
Prawo administracyjne
Prawo karne materialne
Prawo karne procesowe
Prawo wykroczeń
Prewencja kryminalna
Psychologia
Seminarium dyplomowe
Socjologia
Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji
Stany nadzwyczajne funkcjonowania państwa
Strategie zapobiegania zjawisku handlu ludźmi
System ratowniczo-gaśniczy
Systemy bezpieczeństwa wewnętrznego
Systemy penitencjarne w krajach Unii Europejskiej i na świecie
Taktyka kryminalistyczna
Teoria bezpieczeństwa
Wiktymologia
Własność intelektualna i przemysłowa
Współczesne stosunki polityczne
Zarządzanie projektami
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Zorganizowana przestępczość ekonomiczna
Zwalczanie przestępczości
Zwalczanie terroryzmu
 
Język polski / Polish Language
CZASOPISMA KIERUNKOWE

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem