Access
Analiza finansowa
Badania operacyjne
Bankowość
Bazy danych
Budżetowanie
Controlling
Decyzje
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomika
Ergonomia oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
Etyka
Etykieta w życiu publicznym
Finanse
Finanse międzynarodowe
Finanse publiczne
Finanse samorządu terytorialnego
Handel. Handel elektroniczny
Historia gospodarcza
Informatyczne programy w księgowości
Informatyzacja rachunkowości
Innowacje
Inwestycje
Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji
Kontrola finansowa
Koszty
Leasing. Holding
Marketing
Marketing usług
Matematyka
Metody oraz techniki organizacji i zarządzania
Metody wyceny przedsiębiorstw
Modele rynku finansowego
Pieniądz. Polityka pieniężna
Podatki
Podręczniki i ćwiczenia - język angielski
Podręczniki i ćwiczenia - język niemiecki
Podstawy informatyki
Podstawy organizacji
Podstawy zarządzania
Prawo
Prawo - finanse i zarządzanie
Prawo - kodeksy
Prognozowanie wielkości finansowych
Psychologia rynków finansowych
Rachunek opłacalności inwestycji
Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka
Rachunkowość
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość podatkowa
Rachunkowość zarządcza
Restrukturyzacja finansowa i kapitałowa przedsiębiorstwa
Rynki kapitałowe i pieniężne. Giełda
Seminarium dyplomowe
Socjologia
Strategie
Ubezpieczenia
Wartość firmy
Własność intelektualna i przemysłowa
Zarządzanie finansami
Zarządzanie instytucjami finansowymi
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem walutowym
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Zasoby ludzkie
Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w finansach
Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości
Język polski / Polish Language
CZASOPISMA KIERUNKOWE
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem