Access
Algorytmy i struktury danych
Architektura komputerów
Bazy danych
Bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych
Decyzje
Delphi
Ekonomia
Elektrotechnika i elektronika. Metrologia
Etyka
Etykieta w życiu publicznym
Fizyka. Mechanika ogólna
Grafika komputerowa i inżynierska
HTML. XML
Hurtownie danych
Informatyka medyczna
Inne języki programowania
Internet
Java
Język C, C++
Komputerowe systemy sterowania
Komunikacja społeczna
Linux i Unix
Logika matematyczna
Marketing
Matematyka
Matematyka dyskretna
Matlab
Metody i techniki tworzenia gier
Mikroprocesory
Multimedia
Nowoczesne technologie WEB
Pascal
PHP
Podręczniki i ćwiczenia - język angielski
Podręczniki i ćwiczenia - język niemiecki
Podstawy automatyki. Robotyka
Podstawy informatyki
Podstawy inżynierii oprogramowania
Podstawy inżynierii wiedzy
Podstawy metod probabilistycznych
Podstawy symulacji
Podstawy systemów komputerowych
Podstawy techniki
Podstawy teorii sterowania
Podstawy zarządzania
Prawo
Prawo - informatyka
Prawo - kodeksy
Programowanie
Programowanie systemów Web
Programowanie urządzeń mobilnych
Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka
Seminarium dyplomowe
Sieci
SQL
Systemy informatyczne. Systemy informacyjne
Systemy operacyjne
Telekomunikacja
Windows
Własność intelektualna i przemysłowa
Zarządzanie danymi informacyjnymi
Zarządzanie projektami
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej
Język polski / Polish Language
CZASOPISMA KIERUNKOWE
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem