Alergologia
Anatomia
Anestezjologia i intensywna terapia
Badania fizykalne
Biochemia
Biofizyka
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
Choroby wewnętrzne
Choroby zakaźne
Dermatologia
Diagnostyka. Badania laboratoryjne
Dietetyka
Epidemiologia
Etyka
Etykieta w życiu publicznym
Farmakologia. Farmacja
Filozofia
Fizjologia
Fizjoterapia
Genetyka
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
Ginekologia i położnictwo oraz pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
Higiena
Immunologia
Interna i pielęgniarstwo internistyczne
Kardiologia
Komunikacja społeczna
Komunikacja w psychoterapii
Laryngologia
Medycyna ratunkowa
Mikrobiologia
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
Okulistyka
Onkologia
Opieka paliatywna oraz organizacja i prowadzenie hospicjum
Ortopedia. Traumatologia
Parazytologia
Patofizjologia
Patologie społeczne
Patomorfologia
Pedagogika
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Pielęgniarka w poradni zabiegowej
Pielęgniarstwo osób niepełnosprawnych
Pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne
Podręczniki i ćwiczenia - język angielski
Podręczniki i ćwiczenia - język niemiecki
Podstawowa opieka zdrowotna
Podstawy informatyki
Podstawy pielęgniarstwa
Prawo
Prawo - kodeksy
Prawo - medycyna
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Propedeutyka medyczna
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
Psychologia
Psychoterapia
Radiologia
Ratownictwo medyczne
Rehabilitacja
Seminarium dyplomowe
Socjologia
Socjologia zdrowia i techniki socjoterapeutyczne
Systemy wsparcia w sytuacjach kryzysowych
Terapie
Toksykologia
Transfuzjologia. Hematologia
Treningi
Urologia
Wirusologia
Własność intelektualna i przemysłowa
Zdrowie publiczne
Język polski / Polish Language
CZASOPISMA KIERUNKOWE
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem