Badania naukowe w pielęgniarstwie
Choroby układu moczowo - płciowego oraz dializoterapia z uwzględnieniem problemów osób starszych
Choroby układu ruchu związane z wiekiem i pielęgniarstwo w ortopedii i reumatologii
Dydaktyka medyczna
Edukacja osób starszych i rodzin
Gastroenterologia z uwzględnieniem problemów osób starszych
Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
Kardiologia z elementami kardiologii inwazyjnej i pielęgniarstwo kardiologiczne
Nowoczesne techniki diagnostyczne
Ocena stanu zdrowia pacjenta w wieku podeszłym
Opieka nad chorym psychicznie i jego rodziną
Opieka pielęgniarska nad chorym z chorobami naczyń
Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą
Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową
Opieka pielęgniarska nad chorym ze stwardnieniem rozsianym
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi
Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek
Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego
Organizacja opieki geriatrycznej w Polsce i na świecie
Pielęgniarstwo europejskie
Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi
Podręczniki i ćwiczenia - język angielski
Podstawy angiologii z uwzględnieniem problemów osób starszych
Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów
Podstawy psychoterapii
Problemy społeczno-demograficzne i poradnictwo rodzinne
Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych
Psychospołeczne aspekty wieku podeszłego
Pulmonologia z uwzględnieniem problemów osób starszych
Schorzenia dermatologiczne związane z wiekiem
Schorzenia hematologiczne związane z wiekiem
Seminarium dyplomowe
Statystyka medyczna
Teoria pielęgniarstwa
Wybrane schorzenia neurologiczne związane z wiekiem
Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
Zarządzanie w pielęgniarstwie
Zmiany endokrynne, cukrzyca i inne choroby metaboliczne w starszym wieku
Język polski / Polish Language
CZASOPISMA KIERUNKOWE
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem