Alergologia
Anatomia
Anestezjologia i intensywna terapia
Biochemia
Biofizyka
Biologia
Chemia
Chirurgia
Choroby wewnętrzne
Choroby zakaźne
Demografia
Dermatologia
Diagnostyka. Badania laboratoryjne
Ekologia i ochrona środowiska
Ekonomia
Epidemiologia
Etyka
Etykieta w życiu publicznym
Farmakologia. Farmacja
Filozofia
Finanse
Fizjologia
Genetyka
Geriatria
Ginekologia i położnictwo
Higiena
Immunologia
Kardiologia
Komunikacja społeczna
Kwalifikowana pierwsza pomoc
Laryngologia
Medycyna ratunkowa
Medycyna sądowa
Mikrobiologia
Neurologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia. Traumatologia
Parazytologia
Patofizjologia
Patomorfologia
Pediatria
Podręczniki i ćwiczenia - język angielski
Podręczniki i ćwiczenia - język czeski
Podręczniki i ćwiczenia - język niemiecki
Podstawy informatyki
Podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
Podstawy polityki społecznej i zdrowotnej
Podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
Prawo
Prawo - kodeksy
Prawo - medycyna
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Propedeutyka medyczna
Psychiatria
Psychologia
Radiologia
Ratownictwo medyczne
Seminarium dyplomowe
Socjologia
Statystyka. Biostatystyka
Toksykologia
Transfuzjologia. Hematologia
Urologia
Własność intelektualna i przemysłowa
Wirusologia
Zdrowie publiczne
Żywienie człowieka
Język polski / Polish Language
CZASOPISMA KIERUNKOWE
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem