Access
Analityka surowców i produktów przemysłu przetwórczego
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Badania operacyjne
Bazy danych
Chemia
Controlling
Decyzje
Ekoenergetyka
Ekologia i ochrona środowiska
Ekonomia
Ekonomika
Elektrotechnika i elektronika. Metrologia
Etyka
Etykieta w życiu publicznym
Finanse
Fizyka. Mechanika ogólna
Gospodarka o obiegu zamkniętym
Grafika komputerowa i inżynierska
Higiena środowiska pracy i środowiska komunalnego
Historia gospodarcza
Innowacje
Komunikacja społeczna
Koszty
Kwalifikowana pierwsza pomoc
Leasing. Holding
Logistyka
Marketing
Marketing usług
Maszynoznawstwo
Matematyka
Materiałoznawstwo
Metody oraz techniki organizacji i zarządzania
Negocjacje
Odnawialne źródła energii
Operacyjne sterowanie produkcją
Organizacja oraz zarządzanie produkcją i usługami
Podręczniki i ćwiczenia - język angielski
Podręczniki i ćwiczenia - język czeski
Podręczniki i ćwiczenia - język niemiecki
Podstawy automatyki. Robotyka
Podstawy informatyki
Podstawy organizacji
Podstawy projektowania inżynierskiego
Podstawy techniki
Podstawy zarządzania
Prawo
Prawo - finanse i zarządzanie
Prawo - kodeksy
Procesy i techniki produkcyjne
Projektowanie procesów technologicznych
Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka
Rachunkowość
Rysunek techniczny
Seminarium dyplomowe
Socjologia
Strategie
Surowce i technologie przemysłowe
Systemy CAP/CAM i OSN
Techniki wytwarzania
Technologiczne przygotowanie produkcji
Własność intelektualna i przemysłowa
Wprowadzenie do teorii fotogrametrii z wykorzystaniem BSP
Zarządzanie gospodarką energetyczną
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami
Zarządzanie ryzykiem
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej
Zasoby ludzkie
Zastosowanie BSP w inżynierii produkcji
Zastosowanie informatyki w organizacjach
Zintegrowane systemy zarządzania
Język polski / Polish Language
CZASOPISMA KIERUNKOWE
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem