Access
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Badania operacyjne
Bazy danych
Controlling
Decyzje
Ekologia i ochrona środowiska
Ekonomia
Ekonomika
Elektrotechnika i elektronika. Metrologia
Etyka
Etykieta w życiu publicznym
Finanse
Fizyka. Mechanika ogólna
Grafika komputerowa i inżynierska
Higiena środowiska pracy i środowiska komunalnego
Historia gospodarcza
Innowacje
Koszty
Leasing. Holding
Logistyka
Marketing
Marketing usług
Maszynoznawstwo
Matematyka
Materiałoznawstwo
Metody oraz techniki organizacji i zarządzania
Negocjacje
Operacyjne sterowanie produkcją
Organizacja oraz zarządzanie produkcją i usługami
Podręczniki i ćwiczenia - język angielski
Podręczniki i ćwiczenia - język niemiecki
Podstawy automatyki. Robotyka
Podstawy informatyki
Podstawy organizacji
Podstawy projektowania inżynierskiego
Podstawy techniki
Podstawy zarządzania
Prawo
Prawo - finanse i zarządzanie
Prawo - kodeksy
Procesy i techniki produkcyjne
Projektowanie procesów technologicznych
Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka
Rachunkowość
Rysunek techniczny
Seminarium dyplomowe
Strategie
Surowce i technologie przemysłowe
Systemy CAP/CAM i OSN
Techniki wytwarzania
Technologiczne przygotowanie produkcji
Własność intelektualna i przemysłowa
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami
Zarządzanie ryzykiem
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej
Zasoby ludzkie
Zastosowanie informatyki w organizacjach
Zintegrowane systemy zarządzania
Język polski / Polish Language
CZASOPISMA KIERUNKOWE