Demografia
Dydaktyka historii i WOS
Elementy logiki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Etykieta w życiu publicznym
Filozofia
Geografia historyczna
Historia doktryn politycznych
Historia gospodarcza
Historia nowożytna Polski
Historia nowożytna powszechna
Historia Polski XIX w.
Historia Polski 1918-1945
Historia Polski po 1944
Historia Polski średniowiecza
Historia powszechna XIX w.
Historia powszechna 1918-1945
Historia powszechna po 1945 r.
Historia powszechna średniowiecza
Historia starożytna
Historia starożytna ziem polskich
Historia Śląska
Historia sztuki
Historia wojen i wojskowości
Integracja europejska
Język łaciński
Komunikacja społeczna
Metodologia historii
Nauki o państwie i prawie
Nauki o polityce
Nauki pomocnicze historii
Pedagogika
Podręczniki i ćwiczenia - język angielski
Podręczniki i ćwiczenia - język niemiecki
Podstawy informatyki
Prawo oświatowe
Psychologia
Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka
Seminarium dyplomowe
Socjologia
System polityczny Rzeczpospolitej Polskiej
Własność intelektualna i przemysłowa
Współczesne stosunki międzynarodowe
Współczesne systemy polityczne i partyjne
Wstęp do badań historycznych
Zasady BHP i pierwsza pomoc przedlekarska
Źródła cywilizacji europejskiej
Język polski / Polish Language
CZASOPISMA KIERUNKOWE
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem