Demografia
Dydaktyka historii i WOS
Elementy logiki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Etykieta w życiu publicznym
Filozofia
Geografia historyczna
Historia doktryn politycznych
Historia gospodarcza
Historia nowożytna Polski
Historia nowożytna powszechna
Historia Polski XIX w.
Historia Polski 1918-1945
Historia Polski po 1944
Historia Polski średniowiecza
Historia powszechna XIX w.
Historia powszechna 1918-1945
Historia powszechna po 1945 r.
Historia powszechna średniowiecza
Historia starożytna
Historia starożytna ziem polskich
Historia Śląska
Historia sztuki
Historia wojen i wojskowości
Integracja europejska
Język łaciński
Komunikacja społeczna
Metodologia historii
Nauki o państwie i prawie
Nauki o polityce
Nauki pomocnicze historii
Pedagogika
Podręczniki i ćwiczenia - język angielski
Podręczniki i ćwiczenia - język niemiecki
Podstawy informatyki
Prawo oświatowe
Psychologia
Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka
Seminarium dyplomowe
Socjologia
System polityczny Rzeczpospolitej Polskiej
Własność intelektualna i przemysłowa
Współczesne stosunki międzynarodowe
Współczesne systemy polityczne i partyjne
Wstęp do badań historycznych
Zasady BHP i pierwsza pomoc przedlekarska
Źródła cywilizacji europejskiej
Język polski / Polish Language
CZASOPISMA KIERUNKOWE