Aktywność ruchowa osób starszych
Alergologia
Anatomia
Biochemia
Biofizyka
Biologia
Chirurgia
Choroby wewnętrzne
Choroby zakaźne
Demograficzno-społeczne oblicze narodu
Dermatologia
Dietetyka
Ekologia i ochrona środowiska
Ekonomia
Ekonomika
Epidemiologia
Etyka
Etykieta w życiu publicznym
Filozofia
Finanse
Fizjologia
Fizjoterapia
Genetyka
Geriatria
Ginekologia i położnictwo
Higiena
Higiena środowiska pracy i środowiska komunalnego
Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
Immunologia
Kardiologia
Komunikacja społeczna
Kwalifikowana pierwsza pomoc
Laryngologia
Marketing
Medycyna ratunkowa
Neurologia
Okulistyka
Onkologia
Opieka paliatywna oraz organizacja i prowadzenie hospicjum
Organizacja i prowadzenie domu opieki społecznej
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia w Polsce
Ortopedia. Traumatologia
Patologie społeczne
Pediatria
Pielęgniarstwo osób niepełnosprawnych
Pielegniarstwo środowiskowo-rodzinne
Podręczniki i ćwiczenia - język angielski
Podręczniki i ćwiczenia - język niemiecki
Podstawy informatyki
Podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
Podstawy organizacji
Podstawy pielęgniarstwa
Podstawy polityki społecznej i zdrowotnej
Podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
Podstawy zarządzania
Polityka zdrowotna, narodowa i międzynarodowa
Prawo
Prawo - kodeksy
Prawo - medycyna
Profilaktyka i ochrona zdrowia
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Propedeutyka medyczna
Psychologia
Ratownictwo medyczne
Rehabilitacja
Seminarium dyplomowe
Socjologia
Socjologia zdrowia i techniki socjoterapeutyczne
Statystyka. Biostatystyka
System opieki zdrowotnej w kraju i za granicą
Systemy i instytucje opieki zdrowotnej
Systemy informatyczne w ochronie zdrowia
Systemy wsparcia w sytuacjach kryzysowych
Toksykologia
Transfuzjologia. Hematologia
Urologia
Wirusologia
Własność intelektualna i przemysłowa
Zdrowie publiczne
Żywienie człowieka
 
Język polski / Polish Language
CZASOPISMA KIERUNKOWE
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem