Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie funkcjonuje od 1 października 2001 r. Jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach dydaktycznych, naukowych i usługowych. Mieści się w Gmachu Głównym przy ul. Chodowieckiego 4, na trzecim piętrze. Z dniem 1 października rozpoczęła działalność Czytelnia, a od 14 grudnia Wypożyczalnia Miejscowa i Wypożyczalnia Międzybiblioteczna. Od 1 października 2002 r. funkcjonuje Ośrodek Informacji Naukowej. W dniu 1 grudnia 2017 roku przeprowadzono reorganizację Biblioteki obejmującą Czytelnię, Wypożyczalnię Miejscową i Międzybiblioteczną oraz Ośrodek Informacji Naukowej. Agendy zostały przekształcone w Biblioteczne Centrum Obsługi (pomieszczenie 301) i Pracownie Biblioteczne (pomieszczenie 305).

 
Zbiory powiększane są na bieżąco o nowe skrypty, podręczniki, książki oraz inne materiały biblioteczne. Pozyskiwanie zbiorów odbywa się drogą kupna, wymiany, darowizn i in. Obecnie Biblioteka dysponuje księgozbiorem liczącym ponad 42 092 woluminów.
 
W czerwcu 2004 r. została umieszczona w Internecie strona WWW Biblioteki. Opracowaniem technicznym strony zajęli się studenci Informatyki PWSZ w Nysie: Szymon Sztaba i Michał Stempiński. Pierwsza wersja strony »
 
Od października 2005 r. strona Biblioteki funkcjonowała w nowej szacie graficznej opracowanej przez ówczesnego pracownika Biblioteki Agnieszkę Cupek. Druga wersja strony »
 
Od września 2009 r. trzecia wersja strony działała przez okres 4 lat. Opracowanie techniczne i graficzne wykonał pracownik Biblioteki Krzysztof Balcerek. Trzecia wersja strony »

Czwarta wersja strony funkcjonowała od października 2013 r. do 3 października 2017 r. Webmaster: pracownicy Biblioteki Krzysztof Balcerek i Łukasz Wąsik (absolwenci informatyki PWSZ w Nysie). Czwarta wersja strony »

Obecny responsywny serwis biblioteczny został opracowany przez pracowników Biblioteki Krzysztofa Balcerka i Łukasza Wąsika i opublikowany 4 października 2017 r. Webmaster: Łukasz Wąsik.

Biblioteka pracuje w komputerowym systemie bibliotecznym SowaSQL Premium.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem