Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Wpisując się w promocję nauki i zadania wynikające z misji PANS w Nysie, pełni funkcję biblioteki naukowej powołanej do obsługi zadań naukowych i dydaktycznych Uczelni. W swoich działaniach zmierza do zapewnienia optymalnej obsługi pracownikom i studentom PANS w Nysie oraz użytkownikom z zewnątrz. Jest miejscem przyjaznym i otwartym na potrzeby osób pragnących korzystać z jej zasobów. Wykorzystuje nowoczesne środki organizacji dostępu do wiedzy poprzez dynamicznie rozwijającą się informatyzację oraz kadrę wyspecjalizowanych bibliotekarzy systematycznie podnoszących swoje kwalifikacje.

Misją Biblioteki jest ponadto otwartość na oczekiwania jej użytkowników i promowanie pozytywnego wizerunku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie.

 

Swoją misję Biblioteka realizuje poprzez:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów z dyscyplin reprezentowanych na Uczelni,
  • organizowanie i doskonalenie dostępu do zasobów informacyjnych swoich i światowych,
  • rozwijanie i unowocześnianie usług,
  • szkolenie użytkowników dla potrzeb procesu dydaktycznego i samokształcenia,
  • podwyższanie umiejętności zawodowych swoich pracowników,
  • promocję Biblioteki w środowisku.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem