Biblioteka PANS w Nysie wychodząc naprzeciw potrzebom swoich użytkowników uruchomiła urządzenia samoobsługowe umożliwiające wypożyczenia i zwroty materiałów bibliotecznych będących własnością Biblioteki.

WRZUTNIA i KSIĄŻKOMAT znajdują się w Budynku A na parterze przy wejściu głównym. Urządzenia są czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu, również w święta.

Użytkownik po dokonaniu wypożyczenia lub zwrotu materiałów bibliotecznych samodzielnie - za pomocą książkomatu lub wrzutni – zobowiązany jest do weryfikacji stanu swojego konta. Zaleca się pobieranie wydruku potwierdzającego operację.

 

 

 

KSIĄŻKOMAT

 

WRZUTNIA

 

KSIĄŻKOMAT

Książkomat wyposażony jest w czterdzieści trzy zamykane skrytki oraz ekran dotykowy.

Materiały drukowane można zamawiać online całą dobę. Załadunek książkomatu odbywa się raz dziennie od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone do godziny 12:30 można odebrać od godziny 13:00.

Do obsługi książkomatu potrzebna jest Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) lub legitymacja biblioteczna, którą należy zbliżyć do czytnika. Po weryfikacji Czytelnika skrytka otworzy się automatycznie, umożliwiając odbiór wypożyczonych pozycji. Przy zamówieniu większej ilości książek należy zwrócić uwagę na komunikaty wyświetlane na pulpicie, które mogą sugerować otwarcie innych skrytek.

Zasady korzystania z książkomatu:

 1. Z książkomatu mogą korzystać Użytkownicy, którzy:
  a) są zarejestrowani w Bibliotece PANS w Nysie,
  b) posiadają ważną legitymację biblioteczną/Elektroniczną Legitymację Studencką,
  c) nie mają żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.
 2. Czytelnik w katalogu internetowym zamawia wybraną pozycję, z miejscem odbioru „Książkomat”.
 3. Czytelnik powinien odebrać książki w terminie trzech dni od otrzymania powiadomienia e-mail/SMS:
  • system, drogą mailową wysyła do Czytelnika informację, do kiedy wybrana pozycja będzie oczekiwać na odbiór,
  • system poprzez wiadomość SMS wysyła do Czytelnika informację, że zarezerwowana pozycja czeka na odbiór.
 4. Przeterminowane pozycje wracają do biblioteki i zostają usunięte z rezerwacji.
 5. Procedura odbioru zbiorów bibliotecznych:
  • Czytelnik za pomocą czytnika skanuje ELS lub legitymację biblioteczną,
  • zostanie wyświetlony komunikat o zawartości skrytki, wówczas należy nacisnąć przycisk „Otwórz”,
  • automatycznie otwierają się drzwi odpowiedniej skrytki,
  • po odebraniu książek, Czytelnik zamyka skrytkę,
  • zaleca się pobieranie wydruku potwierdzającego operację.
 6. Użytkownik po dokonaniu wypożyczenia zobowiązany jest do weryfikacji stanu swojego konta.
 7. Z książkomatu należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem.
 8. Obiekt monitorowany.


WRZUTNIA

Wrzutnia służy do samodzielnego zwrotu materiałów bibliotecznych w formie drukowanej (książki, nuty).

Zwrot materiałów bibliotecznych może odbywać się zarówno:
-- na podstawie autoryzacji Czytelnika za pomocą zeskanowanej ELS lub legitymacji bibliotecznej,
-- bez autoryzacji Czytelnika.

Zasady korzystania z wrzutni:

 1. Zbiory należy wkładać pojedynczo, upewniając się czy wrzutnia przyjęła dany egzemplarz.
 2. Zwracać można wyłącznie zbiory drukowane, wypożyczone w Bibliotece PANS w Nysie.
 3. Zbiory o wymiarach większych niż A4, grubsze niż 6 cm oraz cieńsze niż 6 mm nie są przyjmowane przez urządzenie.
 4. Użytkownik po dokonaniu zwrotu materiałów bibliotecznych zobowiązany jest do weryfikacji stanu swojego konta. Zaleca się pobieranie wydruku potwierdzającego operację.
 5. UWAGA: zwrot zbiorów przetrzymanych powoduje zatrzymanie dalszego naliczania kary, ale nie zwalnia z obowiązku uregulowania naliczonych należności.
 6. Awaria wrzutni nie zwalnia z obowiązku terminowego zwrotu zbiorów.
 7. Z wrzutni należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem.
 8. Obiekt monitorowany.


UWAGA
Ze względu na konieczność sprawdzenia przez bibliotekarza stanu faktycznego zwracanych materiałów bibliotecznych, w razie zniszczenia/uszkodzenia lub braku dodatków (np. tablice, płyty CD) zostanie naliczona opłata zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych Biblioteki PWSZ w Nysie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem