Formularze należy składać osobiście w Bibliotecznym Centrum Obsługi.

Dane do legitymacji bibliotecznej: doc , pdf

Deklaracja Użytkownika Usługi Zdalnego Dostępu Do Zasobów Elektronicznych Biblioteki Za Pomocą Serwera Proxy: doc , pdf

Zamówienie do Bibliotecznego Centrum Obsługi na Wypożyczenie Międzybiblioteczne (czasopisma)*: doc , pdf

Zamówienie do Bibliotecznego Centrum Obsługi na Wypożyczenie Międzybiblioteczne (druki zwarte)*: doc , pdf

Zamówienie na zakup książek, czasopism, zbiorów specjalnych: doc , pdf

* - formularz można wysłać e-mailem