1. Prawo do wypożyczania zbiorów specjalnych na nośnikach zewnętrznych użytkownicy nabywają z chwilą uzyskania legitymacji bibliotecznej wydanej przez Wypożyczalnię Miejscową (po uiszczeniu opłaty) lub elektronicznej legitymacji studenckiej.
 2.  
 3. Legitymacji bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.
 4.  
 5. Za niedotrzymanie terminów zwrotu wypożyczonych materiałów, Biblioteka ma prawo pobierać kary pieniężne.
 6.  
 7. Użytkownik może otrzymać prolongatę wypożyczenia pod warunkiem braku zapotrzebowania na daną pozycję przez innych zainteresowanych.
 8.  
 9. W przypadku zagubienia zbioru specjalnego, zniszczenia, bądź zaistnienia innej przyczyny uniemożliwiającej zwrot, użytkownik zobowiązany jest do:
  • odkupienia tej samej pozycji,
  • w razie niemożności nabycia identycznej pozycji lub jej nowego wydania ustala się odpłatność za zagubienie,
  • na prośbę użytkownika Biblioteka może wskazać odkupienie innego zbioru specjalnego w cenie stanowiącej wielokrotność ceny inwentarzowej zagubionej lub zniszczonej pozycji.
  •  
 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem