W Bibliotecznym Centrum Obsługi (pomieszczenie 301) studenci mają do dyspozycji 6 stanowisk komputerowo – internetowych. Dostępna jest również uczelniana sieć bezprzewodowa WiFi. Korzystanie z bezprzewodowego dostępu do sieci Uczelni jest możliwe wyłącznie po zainstalowaniu na swoim urządzeniu certyfikatu bezpieczeństwa oraz zalogowaniu się (więcej informacji). Studenci mogą również skorzystać z miejsc przystosowanych do podłączenia Internetu sieciowego oraz z miejsc do podłączenia do sieci elektrycznej.Stanowiska te służą do:

  • korzystania z baz danych,
  • przeglądania serwisu Biblioteki PWSZ w Nysie,
  • korzystania z Internetu w celach naukowych i edukacyjnych,
  • przeglądania zbiorów multimedialnych udostępnianych w Ośrodku Informacji Naukowej,
  • korzystania z katalogu bibliotecznego,
  • szkoleń bibliotecznych.


Wykorzystanie stanowisk komputerowo – internetowych do innych celów niż wyżej wymienione spowoduje pozbawienie prawa do korzystania z nich.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem