W Bibliotecznym Centrum Obsługi (pomieszczenie 301) studenci mają do dyspozycji 6 stanowisk komputerowo – internetowych. Dostępna jest również uczelniana sieć bezprzewodowa WiFi. Korzystanie z bezprzewodowego dostępu do sieci Uczelni jest możliwe wyłącznie po zainstalowaniu na swoim urządzeniu certyfikatu bezpieczeństwa oraz zalogowaniu się (więcej informacji). Studenci mogą również skorzystać z miejsc przystosowanych do podłączenia Internetu sieciowego oraz z miejsc do podłączenia do sieci elektrycznej.Stanowiska te służą do:

  • korzystania z baz danych,
  • przeglądania serwisu Biblioteki PWSZ w Nysie,
  • korzystania z Internetu w celach naukowych i edukacyjnych,
  • przeglądania zbiorów multimedialnych udostępnianych w Ośrodku Informacji Naukowej,
  • korzystania z katalogu bibliotecznego,
  • szkoleń bibliotecznych.


Wykorzystanie stanowisk komputerowo – internetowych do innych celów niż wyżej wymienione spowoduje pozbawienie prawa do korzystania z nich.