Materiały biblioteczne znajdujące się w Bibliotecznym Centrum Obsługi do korzystania na miejscu mogą być powielane poprzez kserowanie, skanowanie oraz robienie zdjęć. Warunkiem samodzielnego wykonywania kopii jest uzyskanie zgody pracownika BCO i respektowania prawa autorskiego i praw pokrewnych.

 

W Bibliotecznym Centrum Obsługi znajduje się samoobsługowe, bezpłatne stanowisko do skanowania oraz samoobsługowe, płatne stanowisko kserograficzne.

 

Skanować można czasopisma, nuty oraz niektóre egzemplarze książek po uprzedniej konsultacji z bibliotekarzem. Użytkownik stanowiska zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek dostępnych przy skanerze. Skany można zapisać na własnych nośnikach elektronicznych: na kartę pamięci, CD, DVD lub dysk przenośny podłączany do portu USB.

 

Nie wolno kserować czasopism, norm oraz egzemplarzy (książek, nut) oznaczonych symbolem „A” (egzemplarz archiwalny).

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem