Studenci PWSZ w Nysie korzystają z Biblioteki na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej naszej Uczelni lub legitymacji bibliotecznej wydanej przez Biblioteczne Centrum Obsługi. Koszt wyrobienia legitymacji bibliotecznej wynosi 5,00 zł i jest to opłata jednorazowa. W przypadku zagubienia legitymacji bibliotecznej należy niezwłocznie powiadomić o tym BCO w celu zablokowania konta bibliotecznego. Duplikat legitymacji wydaje się po wniesieniu opłaty w wysokości 4,00 zł. Legitymacji bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.