Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku, pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

moodle small

Szkolenie odbywa się online na platformie e-learningowej PWSZ w Nysie i kończy się quizem.
Zaliczenie szkolenia jest niezbędne do otrzymania zaliczenia I semestru, umożliwia aktywację konta bibliotecznego i korzystanie ze wszystkich agend bibliotecznych i usług oferowanych przez Bibliotekę.

Szkolenie jest dostępne pod adresem http://elearning.pwsz.nysa.pl/

Po wejściu na platformę należy zalogować się wg dostępnej instrukcji, a następnie wybrać wśród kategorii kursów "Biblioteka PWSZ w Nysie". Następnie należy przejść do kursu "Szkolenie biblioteczne 2020/2021".