Biblioteka PWSZ w Nysie zaprasza do korzystania z nagrań szkoleniowych dotyczących baz danych prezentowanych w zakładce „Czytelnia online”, do których nasza Uczelnia wykupiła licencję, uzyskała dostęp lub uzyskała zgodę autora:Wśród prezentowanych szkoleń znaleźć można nagrania przedstawiające obsługę ww. baz danych m.in. pierwsze kroki w poszczególnych bazach, jak się zarejestrować, zalogować czy założyć konto osobiste oraz sposoby wyszukiwania prostego i zaawansowanego.
Nagrania pomogą zapoznać się z zagadnieniem filtrowania wyników oraz sporządzania wykazów w poszczególnych bazach.


Zakres tematyczny prezentowanych szkoleń różni się w poszczególnych bazach. Stale dodawane są nowe szkolenia a większość już istniejących jest na bieżąco aktualizowana.

Zapraszamy do korzystania !

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem