Biblioteka PWSZ w Nysie zaprasza do korzystania z nagrań szkoleniowych dotyczących baz danych prezentowanych w zakładce „Czytelnia online”, do których nasza Uczelnia wykupiła licencję, uzyskała dostęp lub uzyskała zgodę autora:Wśród prezentowanych szkoleń znaleźć można nagrania przedstawiające obsługę ww. baz danych m.in. pierwsze kroki w poszczególnych bazach, jak się zarejestrować, zalogować czy założyć konto osobiste oraz sposoby wyszukiwania prostego i zaawansowanego.
Nagrania pomogą zapoznać się z zagadnieniem filtrowania wyników oraz sporządzania wykazów w poszczególnych bazach.


Zakres tematyczny prezentowanych szkoleń różni się w poszczególnych bazach. Stale dodawane są nowe szkolenia a większość już istniejących jest na bieżąco aktualizowana.

Zapraszamy do korzystania !