Logo bazy

 Nazwa bazy

 Wejście do bazy

 Czas trwania testu

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)
http://search.ebscohost.com/ 
Od 23.02.2021
do 23.05.2021
Criminal Justice Abstracts with Full Text
http://search.ebscohost.com/ 
Od 19.03.2021
do 15.06.2021
Index to Legal Periodicals & Books Full Text (H.W. Wilson)
http://search.ebscohost.com/ 
Od 19.03.2021
do 15.06.2021
International Security & Counter Terrorism Reference Center
http://search.ebscohost.com/ 
Od 19.03.2021
do 15.06.2021
Legal Source
http://search.ebscohost.com/ 
Od 19.03.2021
do 15.06.2021

 

Zapraszamy użytkowników  Biblioteki PWSZ w Nysie do zakładania zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych za pomocą serwera Proxy, który umożliwia testowanie baz również poza Uczelnią.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem