Katalogi rozproszone

Katalog
FIDKAR - FIDES Multiwyszukiwarka dla Komputerowych Baz Bibliotecznych
KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
KVK - Karlsruher Virtueller Katalog
LibDex - The Library Index
Lib-web-cats - A directory of libraries throughout the world
NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny
POLANKA - Wspólny katalog bibliotek anglistycznych

Biblioteki. Katalogi

Biblioteka Katalog
Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu Katalog
Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach AWF
Katalog
Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej
im. Karola Adameckiego w Katowicach
Katalog
Biblioteka Główna Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu
Katalog
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego
im. Oskara Langego we Wrocławiu
Katalog
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie Katalog
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Katalog
Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej Katalog
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Katalog
Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej Katalog
Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katalog
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Katalog
Biblioteka Główna Uniwersytetu Jagiellońskiego Katalog
Biblioteka Narodowa Katalog
Biblioteka Politechniki Opolskiej Katalog
Biblioteka Śląska Katalog
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Katalog
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Katalog
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Katalog
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego Katalog
Główna Biblioteka Lekarska Katalog
BIBLIOTEKI NARODOWE

EBIB - Baza bibliotek

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem