Biblioteka PANS w Nysie gromadzi literaturę naukową i fachową związaną z kierunkami kształcenia Uczelni. Zbiory są kształtowane w oparciu o kupno, wymianę, pozyskiwanie darów i in. Zasoby Biblioteki liczą ponad: 41 830 woluminów druków zwartych, 1 360 jednostek zbiorów specjalnych oraz ok. 190 tytułów czasopism.
Ponadto Biblioteka udostępnia dokumenty elektroniczne, na korzystanie z których PANS w Nysie wykupiła licencję, uzyskała dostęp lub uzyskała zgodę autora.


Udostępnianie odbywa się z:

 • komputerów dostępnych w Bibliotece lub z dowolnego komputera zarejestrowanego w sieci Uczelni,
 • własnego sprzętu komputerowego poprzez lokalną sieć bezprzewodową na terenie Uczelni,
 • dowolnego komputera w sieci rozległej na podstawie autoryzacji użytkownika, którego status przewiduje taką możliwość.
Zbiory udostępniane w Bibliotecznym Centrum Obsługi:

 • książki,
 • czasopisma polskie i zagraniczne w wersji drukowanej,
 • normy,
 • nuty drukowane,
 • dokumenty elektroniczne dostępne online dla studentów i pracowników PANS w Nysie,
 • płyty CD i DVD,
 • kasety magnetofonowe i VHS,
 • książki i nuty sprowadzane z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane na miejscu,
 • kopie dokumentów (artykuły z czasopism lub konferencji) w postaci odbitek kserograficznych lub wersji elektronicznych, otrzymują czytelnicy na własność po opłaceniu faktury.


Stan zbiorów na dzień 1 października 2022 r.


 • druki zwarte
42 438 woluminów
 • czasopisma
183 tytuły
 • zbiory specjalne
1 385 pozycji

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem