Biblioteka PWSZ w Nysie gromadzi literaturę naukową i fachową związaną z kierunkami kształcenia Uczelni. Zbiory są kształtowane w oparciu o kupno, wymianę, pozyskiwanie darów i in. Zasoby Biblioteki liczą ponad: 40 800 woluminów druków zwartych, 1 320 jednostek zbiorów specjalnych oraz ok. 190 tytułów czasopism.
Ponadto Biblioteka udostępnia dokumenty elektroniczne, na korzystanie z których PWSZ w Nysie wykupiła licencję, uzyskała dostęp lub uzyskała zgodę autora.


Udostępnianie odbywa się z:

 • komputerów dostępnych w Bibliotece lub z dowolnego komputera zarejestrowanego w sieci Uczelni,
 • własnego sprzętu komputerowego poprzez lokalną sieć bezprzewodową na terenie Uczelni,
 • dowolnego komputera w sieci rozległej na podstawie autoryzacji użytkownika, którego status przewiduje taką możliwość.
Zbiory udostępniane w Bibliotecznym Centrum Obsługi:

 • książki,
 • czasopisma polskie i zagraniczne w wersji drukowanej,
 • normy,
 • nuty drukowane,
 • dokumenty elektroniczne dostępne online dla studentów i pracowników PWSZ w Nysie,
 • płyty CD i DVD,
 • kasety magnetofonowe i VHS,
 • książki i nuty sprowadzane z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane na miejscu,
 • kopie dokumentów (artykuły z czasopism lub konferencji) w postaci odbitek kserograficznych lub wersji elektronicznych, otrzymują czytelnicy na własność po opłaceniu faktury.


Stan zbiorów na dzień 30 czerwca 2020 r.


 • druki zwarte
40 866 woluminów
 • czasopisma
191 tytułów
 • zbiory specjalne
1329 pozycji