Wrzesień 2017

Opis


1

Bootstrap : tworzenie własnych stylów graficznych / Radosław Gryczan
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2017
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

2

Drobne prace renowacyjne : techniki i porady / Bianca Lunardi, Micol Bergamini ; [tł. Anita Kłos]
Warszawa : Wydawnictwo Arkady, cop. 2013
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

3

Drogi negatywności : nurt estetyczno-religijny w poezji i muzyce awangardowej w XX wieku / Michalina Kmiecik
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016
(Awangarda/Rewizje)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

4

Drony dla bystrzaków / Mark LaFay ; [tłumaczenie: Konrad Matuk]
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2017
(Septem) (Dla Bystrzaków)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

5

dtv-Atlas Weltgeschichte : von den Anfängen bis zur Gegenwart / Hermann Kinder, Werner Hilgemann, Manfred Hergt ; graphische Gestaltung der Abb. Harald und Ruth Bukor, Werner Wildermuth.- Orig
usg., Sonderausg. des im dtv in zwei Bd. erstmals ersch. dtv-Atlas Weltgeschicht.- München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2006.
(Dtv ; 8598)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

6

Dziecko jako podmiot wolności sumienia i wyznania / Izabela Lach ; [Opracowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka].- Stan prawny: maj 2014
Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2016
(Biblioteka RPD)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

7

Edukacja kreatywna w nauczaniu zintegrowanym : praca zbiorowa ze studentami II roku kierunku pedagogika pierwszego stopnia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu / redakcja Beata Jagieła, Iwona Dudzik
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2016
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

8

Europa wobec współczesnych zagrożeń : wybrane zagadnienia / redakcja Krystyna Trembicka, Beata Petrecka, Krzysztof Rejman
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza, 2016
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

9

Excel 2013 bible / John Walkenbach
Indianapolis : John Wiley & Sons, cop.2013
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

10

Financial market analysis / David Blake.- 2nd ed.
Chichester [etc.] : John Wiley & Sons, 2000
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

Historia badań poligraficznych / Jan Widacki
Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

12

Inwestor indywidualny na polskim rynku kapitałowym / Rafał Czyżycki
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (1025) 951)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

13

Jak pokonać objadanie się / Christopher G. Fairburn ; przekł. Beata Radwan
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014
(Psychologia)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

14

Kleine deutsche Geschichte / von Ulf Dirlmeier [et al.]
Stuttgart : Philipp Reclam jun., 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

15

Kodeks etyki pracownika naukowego / opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce i uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu 1 grudnia 2016 r.- Wyd. 2
Warszawa : Polska Akademia Nauk : Dom Wydawniczy Elipsa, 2017
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

16

Leczenie ran w praktyce / red. nauk. Joseph E. Grey, Keith G. Harding ; red. nauk. tł. Jerzy Strużyna ; [aut.: Alex Benson et al. ; z jęz. ang. tł. Ryszard Mądry, Marcin Sierociński, Jerzy Strużyna].- Wyd. 1-2 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

17

Metody i narzędzia weryfikacji rzetelności danych liczbowych / Tadeusz Grabiński, Marzena Farbaniec, Marta Woźniak-Zapór, Wacław Zając
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

18

Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu : komentarz do PN-EN 1504 / Lech Czarnecki, Paweł Łukowski, Andrzej Garbacz
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

19

Nie taki polski straszny... : podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców z elementami wiedzy o regionie = Ne taka pol's'ka strasna... : pidručnik iz vivčennâ pol's'koi movi dlâ inozemciv z elementami informacii pro region / Ilona Gwóźdź-Szewczenko ; [przekład i redakcja Piotr Izdebski] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2015
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

Okucia skrzyń cechowych XVII i XVIII w. : zbiory Muzeum w Nysie / Agnieszka Bułka
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2017
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

21

Osobowość : teoria i badania / Daniel Cervone, Lawrence A. Pervin ; przekł.: Beata Majczyna [et al.]
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

22

Pielęgniarstwo wczoraj, dziś, jutro... : praca zbiorowa. T. 4 / redakcja Małgorzata Zagroba, Ewa Wiśniewska, Małgorzata Marcysiak, Bożena Ostrowska, Grażyna Skotnicka-Klonowicz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. Wydział Ochrony Zrowia i Nauk Humanistycznych
Ciechanów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2016
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

23

Podstawy genetyki / Marcin Błaszczyk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2017
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

24

Pogranicza i centra współczesnej Europy : różnorodność praktyk i teorii / redakcja naukowa Dorota Szaban, Justyna Nyćkowiak, Tomasz Kołodziej ; Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2015
(Seria Monograficzna / Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; t. 9, cz. 2) (Transgraniczność w Perspektywie Socjologicznej, ISSN 2392-313X)
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

Polsko-angielsko-niemiecki glosariusz regionalny Województwa Opolskiego = The Polish-English-German glossary of the regional terminology of the voivodship = Polnisch-Englisch-Deutsches Glossar regionaler Terminologien der Woiwodschaft Oppeln / Tomasz Kamusella ; [tł. na jęz. ang. Tomasz Kamusella, tł. na jęz. niem. Klaudia Kandzia, Till Scholtz-Knobloch]
Opole : Oficyna Piastowska, 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

26

Propedeutyka zarządzania kryzysowego / Jan Gołębiewski
Warszawa : Difin, 2015
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Ryzyko katastroficzne / Tomasz Michalski, Adam Śliwiński, Renata Pajewska-Kwaśny, Ilona Tomaszewska
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2016
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Skóra : azjatycka pielęgnacja po polsku / Barbara Kwiatkowska
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2017
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

29

Standardy leczenia żywieniowego w pediatrii 2017 / pod redakcją naukową Janusza Książyka ; Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci we współpracy z Polskim Towarzystwem Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Polskim Towarzystwem Neonatologicznym
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

30

Strategic management and competitive advantage : concepts and cases / Jay B. Barney, William S. Hesterly.- 5th ed., global ed
Boston [etc.] : Pearson, cop. 2015
(Always Learning)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

31

System poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) / Janusz Karpowicz ; Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Wydział Lotnictwa
Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

32

Trening mentalny : psychologia sportu w praktyce / Maciej Behnke, Karolina Chlebosz, Magdalena Kaczmarek
Zielonka : Inne Spacery - Sembrador, 2017
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego : podręcznik dla nauczycieli i studentów / Eligiusz Madejski, Józef Węglarz.- Wyd. 4
Kraków : Impuls, 2014
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

34

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju / redakcja naukowa Anna Skowronek-Mielczarek
Warszawa : Difin, 2016
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

35

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych / [redakcja naukowa Jacek Jakubowski, Janusz Wątroba]
Kraków : StatSoft Polska, 2016
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem