Lipiec 2010

Opis
Atlas okulistyki klinicznej = Atlas of Clinical Ophthalmology / David J. Spalton[et al.] ; red. 1 wyd. pol. Jerzy Szaflik ; tł. z ang. Krzysztof Cieślik [et al.] ; Eric Barnes [et al.]
Wrocław : Urban & Partner, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia
KatalogBadania wysiłkowe w ocenie czynności płuc / Jan Zieliński
Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1992
Lokalizacja: Czytelnia
KatalogBiologia molekularna człowieka / Richard J. Epstein ; tł. z ang. Jacek Bartkowiak [et al.] ; red. nauk. wyd. pol. Andrzej Lewiński, Paweł P. Liberski
Lublin : Czelej, 2005
Lokalizacja: Czytelnia
KatalogChoroba Huntingtona : fakty / Oliver Quarrell ; tł. z ang. Barbara Mroziak
Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2003
Lokalizacja: Czytelnia
KatalogDeutsch im Büro : korespondencja handlowa, elektroniczne biuro, zebrania, raporty, prezentacje, rozmowy kwalifikacyjne, listy intencyjne / Stanisław Bęza, Anke Kleinschmidt
Warszawa : Poltext, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
KatalogEstetyka konstrukcji mostowych : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / Kazimierz Flaga [et al.] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2005


Lokalizacja: Czytelnia
KatalogEstonia / Jan Lewandowski
Warszawa : Wydaw. Trio, 2001
Lokalizacja: Czytelnia
KatalogEutyfron ; Obrona Sokratesa ; Kriton / Platon ; tł. oraz wstępy i objaśn. Władysław Witwicki
Kęty : Wydaw. Antyk, 2002
Lokalizacja: Czytelnia
KatalogFakty i liczby / red. prowadzący Wojciech Baturo
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

10

Farmakoekonomika : dla studentów i absolwentów akademii medycznych / Ewa Orlewska, Elżbieta Nowakowska ; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poznań : Wydaw. Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2004


Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

Genetyka chorób układu krążenia / red. Andrzej Ciechanowicz [et al.] ; Łukasz Adamek [et al.]
Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2002
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

12

Historia integracji europejskiej / Kazimierz Łastawski
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

13

Historia myśli organizatorskiej : wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w. / Zbigniew Martyniak. - Wyd. 4 popr. i uzup.
Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002


Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

14

Historia ZSRR : od rewolucji do rozpadu / David R. Marples ; tł. z ang. Irena Scharoch
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

15

Kończyna górna, kończyna dolna / Jerzy Walocha, Andrzej Skawina, Janusz Gorczyca. - Wyd. 2 popr. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

16

Leksykon Unii Europejskiej / Zbigniew Czachór, Czesław Mojsiewicz
Wrocław : Atla 2, 2002
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

17

Medycyna naturalna / red. Kazimierz Janicki, Wojciech Rewerski ; Artur Dziak [et al.]. - Wyd. 3
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2001
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

18

Muzyka / Alberto Ausoni ; tł. Ewa Morka
Warszawa : Arkady, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

19

Odnawialne źródła energii w architekturze / red. Adam Lisik ; Maria Bielak [et al.]. - Wyd. 3
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

Pamiętnik norweski / Beata Babiarczyk
Lublin : Czelej, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

21

Podręcznik urologii : diagnostyka i leczenie / Mike B. Siroky, Robert D. Oates, Richard K. Babayan ; red. nauk. wyd. pol. Krzysztof Bar ; tł. z ang. Jacek Zbigniew Kiś [et al.]
Lublin : Czelej, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

22

Podstawy teorii sterowania / Tadeusz Kaczorek [et al.]. - Wyd. 2 zm.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

23

Praktyczny słownik medyczny : angielsko-polski i polsko-angielski = Practical medical dictionary : english-polish and polish-english / red. nacz. Jarosław Jóźwiak
Warszawa : Medyk, 2006


Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

24

Psychologia dziecka / Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller ; red. nauk. Anna Matczak ; tł. z ang. Małgorzata Babiuch [et al.]. - Wyd. 3 zm.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004


Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

Rachunkowość w biznesie / red. Ksenia Czubakowska
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

26

Rehabilitacja w chirurgii / red. Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej ; Grażyna Dąbrowska [et al.]
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Strategiczne myślenie w firmie / Frank Krawiec
Warszawa : Difin, 2003
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Tcl-Tk : programowanie / Dariusz Chrobak
Gliwice : Helion, cop. 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

29

The Cambridge history of the English language The Cambridge history of the English language. Vol. 5. English in Britain and overseas: origins and development / ed. Robert
Burchfield. - Cambridge : Cambridge University Press, 1994
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

30

Wörter und Namen gleicher Herkunft und Struktur : Lexikon etymologischer Dubletten im Deutschen / Boris Paraschkewow
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

31

Wörterbuch Musik / Gerhard Dietel. - 3 Aufl.
München : Deutscher Taschenbuch Verl. ; Kassel : Bärenreiter Verl., 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

32

Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska / Roman Zarzycki, Mirosław Imbierowicz, Marek Stelmachowski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007
Cz. 1. Ochrona środowiska naturalnego
Cz. 2. Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

Wprowadzenie do psychologii historycznej / Maciej Dymkowski
Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

34

Zdroje Ziemi Kłodzkiej : historia, przyroda, kultura, przyszłość / red. Wojciech Ciężkowski, Jacek Dębicki, Ryszard Gładkiewicz ; Uniwersytet Wrocławski. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych ; Muzeum Ziemi Kłodzkiej
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych ; Kłodzko : Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 2000


Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem