Lipiec 2010

Opis
Atlas okulistyki klinicznej = Atlas of Clinical Ophthalmology / David J. Spalton[et al.] ; red. 1 wyd. pol. Jerzy Szaflik ; tł. z ang. Krzysztof Cieślik [et al.] ; Eric Barnes [et al.]
Wrocław : Urban & Partner, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia
KatalogBadania wysiłkowe w ocenie czynności płuc / Jan Zieliński
Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1992
Lokalizacja: Czytelnia
KatalogBiologia molekularna człowieka / Richard J. Epstein ; tł. z ang. Jacek Bartkowiak [et al.] ; red. nauk. wyd. pol. Andrzej Lewiński, Paweł P. Liberski
Lublin : Czelej, 2005
Lokalizacja: Czytelnia
KatalogChoroba Huntingtona : fakty / Oliver Quarrell ; tł. z ang. Barbara Mroziak
Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2003
Lokalizacja: Czytelnia
KatalogDeutsch im Büro : korespondencja handlowa, elektroniczne biuro, zebrania, raporty, prezentacje, rozmowy kwalifikacyjne, listy intencyjne / Stanisław Bęza, Anke Kleinschmidt
Warszawa : Poltext, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
KatalogEstetyka konstrukcji mostowych : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / Kazimierz Flaga [et al.] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2005


Lokalizacja: Czytelnia
KatalogEstonia / Jan Lewandowski
Warszawa : Wydaw. Trio, 2001
Lokalizacja: Czytelnia
KatalogEutyfron ; Obrona Sokratesa ; Kriton / Platon ; tł. oraz wstępy i objaśn. Władysław Witwicki
Kęty : Wydaw. Antyk, 2002
Lokalizacja: Czytelnia
KatalogFakty i liczby / red. prowadzący Wojciech Baturo
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

10

Farmakoekonomika : dla studentów i absolwentów akademii medycznych / Ewa Orlewska, Elżbieta Nowakowska ; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poznań : Wydaw. Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2004


Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

Genetyka chorób układu krążenia / red. Andrzej Ciechanowicz [et al.] ; Łukasz Adamek [et al.]
Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2002
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

12

Historia integracji europejskiej / Kazimierz Łastawski
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

13

Historia myśli organizatorskiej : wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w. / Zbigniew Martyniak. - Wyd. 4 popr. i uzup.
Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002


Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

14

Historia ZSRR : od rewolucji do rozpadu / David R. Marples ; tł. z ang. Irena Scharoch
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

15

Kończyna górna, kończyna dolna / Jerzy Walocha, Andrzej Skawina, Janusz Gorczyca. - Wyd. 2 popr. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

16

Leksykon Unii Europejskiej / Zbigniew Czachór, Czesław Mojsiewicz
Wrocław : Atla 2, 2002
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

17

Medycyna naturalna / red. Kazimierz Janicki, Wojciech Rewerski ; Artur Dziak [et al.]. - Wyd. 3
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2001
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

18

Muzyka / Alberto Ausoni ; tł. Ewa Morka
Warszawa : Arkady, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

19

Odnawialne źródła energii w architekturze / red. Adam Lisik ; Maria Bielak [et al.]. - Wyd. 3
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

20

Pamiętnik norweski / Beata Babiarczyk
Lublin : Czelej, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

21

Podręcznik urologii : diagnostyka i leczenie / Mike B. Siroky, Robert D. Oates, Richard K. Babayan ; red. nauk. wyd. pol. Krzysztof Bar ; tł. z ang. Jacek Zbigniew Kiś [et al.]
Lublin : Czelej, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

22

Podstawy teorii sterowania / Tadeusz Kaczorek [et al.]. - Wyd. 2 zm.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

23

Praktyczny słownik medyczny : angielsko-polski i polsko-angielski = Practical medical dictionary : english-polish and polish-english / red. nacz. Jarosław Jóźwiak
Warszawa : Medyk, 2006


Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

24

Psychologia dziecka / Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller ; red. nauk. Anna Matczak ; tł. z ang. Małgorzata Babiuch [et al.]. - Wyd. 3 zm.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004


Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

25

Rachunkowość w biznesie / red. Ksenia Czubakowska
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

26

Rehabilitacja w chirurgii / red. Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej ; Grażyna Dąbrowska [et al.]
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Strategiczne myślenie w firmie / Frank Krawiec
Warszawa : Difin, 2003
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Tcl-Tk : programowanie / Dariusz Chrobak
Gliwice : Helion, cop. 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

29

The Cambridge history of the English language The Cambridge history of the English language. Vol. 5. English in Britain and overseas: origins and development / ed. Robert
Burchfield. - Cambridge : Cambridge University Press, 1994
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

30

Wörter und Namen gleicher Herkunft und Struktur : Lexikon etymologischer Dubletten im Deutschen / Boris Paraschkewow
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

31

Wörterbuch Musik / Gerhard Dietel. - 3 Aufl.
München : Deutscher Taschenbuch Verl. ; Kassel : Bärenreiter Verl., 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

32

Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska / Roman Zarzycki, Mirosław Imbierowicz, Marek Stelmachowski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007
Cz. 1. Ochrona środowiska naturalnego
Cz. 2. Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

Wprowadzenie do psychologii historycznej / Maciej Dymkowski
Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

34

Zdroje Ziemi Kłodzkiej : historia, przyroda, kultura, przyszłość / red. Wojciech Ciężkowski, Jacek Dębicki, Ryszard Gładkiewicz ; Uniwersytet Wrocławski. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych ; Muzeum Ziemi Kłodzkiej
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych ; Kłodzko : Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 2000


Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog