Listopad 2010

Opis


1

51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych / Laurent Chevallier ; [tł. z jęz. ang. Ludmiła Błaszczyna].- Wyd. 1 pol. / red. Danuta Gajewska
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

2

AutoCAD 2011/LT2011+ : kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D : wersja polska i angielska / Andrzej Jaskulski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

3

Bezpieczeństwo ludności cywilnej : pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny / Waldemar Kitler, Aleksandra Skrabacz
Warszawa : Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

4

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Andrzej Urban
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009

(Prawo i Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne : podręcznik akademicki)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

5

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : wybrane zagadnienia / red. nauk. Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

6

Biologia i genetyka : wybrane zagadnienia dla studentów kosmetologii / Marcin Błaszczyk
Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2010

(Skrypt / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ; nr 21)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

7

Chirurgia : repetytorium / Wojciech Noszczyk
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

8

Choroby przenoszone drogą płciową / pod red. Tomasza F. Mroczkowskiego.- Wyd. 2 popr. i uzup.
Lublin : Czelej, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej / Wojciech Kasprzak, Agata Mańkowska
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

10

Historia małych krajów Europy : Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, San Marino / pod red. Józefa Łaptosa ; aut. Andrzej Maciej Brzeziński [et al.].- Wyd. 2 popr. i uzup.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

11

Korespondencja w firmie / Halina Füchsel
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

12

Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych / Helena Lenartowicz, Maria Kózka
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

13

Ochrona własności intelektualnej / Grzegorz Michniewicz
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010

(Wykłady Specjalizacyjne)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

14

Podręcznik do bankowości : rynki, regulacje, usługi / Wiktor Cwynar, Wiktor Patena
Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007

(Seria Akademicka)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

15

Podstawy rachunkowości zarządczej / Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

16

Polityczne uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia : sektor niepubliczny : przykład: Gdańsk / Leszek Buliński
Warszawa : CeDeWu, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

17

Polski system podatkowy : poszukiwanie optymalnych rozwiązań / Rafał Rosiński
Warszawa : Difin, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

18

Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen : vermehrt um "Grossstadtgrün" / Camillo-Sitte.- Repr. der 4. Aufl. von 1909, 4. unveränd. Nachdr
Basel : Birkhäuser, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

19

Suplementy żywnościowe dla sportowców / Frédéric Delavier, Michael Gundill ; [przekł. Anna Pikor-Półtorak]
Łódź : Wydawnictwo JK, 2010

(Fit & Active)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

20

Sztuka aranżacji w muzyce jazzowej i rozrywkowej / Wojciech Kazimierz Olszewski
Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

21

Technical English : grammar / Gabriela Gójska
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2004
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

22

Unilex : Universitätswörterbuch Deutsch-Polnisch : ein Leitfaden zur studentischen Mobilität = Słownik uniwersytecki niemiecko-polski : poradnik mobilności studenckiej / Agnieszka Błażek, Aleka Rapti, Burkhard Schaeder ; uniter Mitarb. von Magdalena Dudzińska [et al.]
Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

23

Women, men and language : a sociolinguistic account of gender differences in language / Jennifer Coates.- 3rd ed., 5 impr.
London ; New York : Longman, 2007

(Studies in Language and Linguistics)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

24

Zarządzanie procesami prowadzenia projektów : informatyka i telekomunikacja / Bogdan Lent
Warszawa : Difin, 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem