Listopad 2010

Opis


1

51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych / Laurent Chevallier ; [tł. z jęz. ang. Ludmiła Błaszczyna].- Wyd. 1 pol. / red. Danuta Gajewska
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

2

AutoCAD 2011/LT2011+ : kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D : wersja polska i angielska / Andrzej Jaskulski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

3

Bezpieczeństwo ludności cywilnej : pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny / Waldemar Kitler, Aleksandra Skrabacz
Warszawa : Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

4

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Andrzej Urban
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009

(Prawo i Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne : podręcznik akademicki)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

5

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : wybrane zagadnienia / red. nauk. Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

6

Biologia i genetyka : wybrane zagadnienia dla studentów kosmetologii / Marcin Błaszczyk
Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2010

(Skrypt / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ; nr 21)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

7

Chirurgia : repetytorium / Wojciech Noszczyk
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

8

Choroby przenoszone drogą płciową / pod red. Tomasza F. Mroczkowskiego.- Wyd. 2 popr. i uzup.
Lublin : Czelej, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej / Wojciech Kasprzak, Agata Mańkowska
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

10

Historia małych krajów Europy : Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, San Marino / pod red. Józefa Łaptosa ; aut. Andrzej Maciej Brzeziński [et al.].- Wyd. 2 popr. i uzup.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

11

Korespondencja w firmie / Halina Füchsel
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

12

Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych / Helena Lenartowicz, Maria Kózka
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

13

Ochrona własności intelektualnej / Grzegorz Michniewicz
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010

(Wykłady Specjalizacyjne)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

14

Podręcznik do bankowości : rynki, regulacje, usługi / Wiktor Cwynar, Wiktor Patena
Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007

(Seria Akademicka)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

15

Podstawy rachunkowości zarządczej / Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

16

Polityczne uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia : sektor niepubliczny : przykład: Gdańsk / Leszek Buliński
Warszawa : CeDeWu, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

17

Polski system podatkowy : poszukiwanie optymalnych rozwiązań / Rafał Rosiński
Warszawa : Difin, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

18

Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen : vermehrt um "Grossstadtgrün" / Camillo-Sitte.- Repr. der 4. Aufl. von 1909, 4. unveränd. Nachdr
Basel : Birkhäuser, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

19

Suplementy żywnościowe dla sportowców / Frédéric Delavier, Michael Gundill ; [przekł. Anna Pikor-Półtorak]
Łódź : Wydawnictwo JK, 2010

(Fit & Active)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

20

Sztuka aranżacji w muzyce jazzowej i rozrywkowej / Wojciech Kazimierz Olszewski
Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

21

Technical English : grammar / Gabriela Gójska
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2004
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

22

Unilex : Universitätswörterbuch Deutsch-Polnisch : ein Leitfaden zur studentischen Mobilität = Słownik uniwersytecki niemiecko-polski : poradnik mobilności studenckiej / Agnieszka Błażek, Aleka Rapti, Burkhard Schaeder ; uniter Mitarb. von Magdalena Dudzińska [et al.]
Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

23

Women, men and language : a sociolinguistic account of gender differences in language / Jennifer Coates.- 3rd ed., 5 impr.
London ; New York : Longman, 2007

(Studies in Language and Linguistics)
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

24

Zarządzanie procesami prowadzenia projektów : informatyka i telekomunikacja / Bogdan Lent
Warszawa : Difin, 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog