Luty 2010

Opis


1

Atlas niewydolności serca : funkcje fizjologiczne i zaburzenia układu krążenia / red. i aut. Wilson S. Colucci ; red. Eugene Braunwald ; Ainat Beniaminovitz [et al.] ; tł. z ang. Andrzej Stanke [et al.]
Gdańsk : Via Medica, 2001Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

2

AutoCAD 2010/LT2010+ : kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D : wersja polska i angielska / Andrzej Jaskulski ; Autodesk® Authorized Training Center
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

3

Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych / red. nauk. Elżbieta Krajewska-Kułak, Marek Szczepański ; Anna Baranowska [et al.]
Lublin : Czelej, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

4

Bądź piękna / Barbara Hołub
Warszawa : Wydaw. Wektor, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

5

BEC higher testbuilder / Anthea Bazin, Elaine Boyd
Oxford : Macmillan Publishers, 2009Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

6

Cambridge BEC Vantage. - repr. Cambridge BEC Vantage 3 : with answers : examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations: English for Speakers of other languages.
Cambridge : Cambridge University Press, 2007


Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

7

Białoruś / Eugeniusz Mironowicz. - Wyd. 2 uzup.
Warszawa : Wydaw. Trio, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

8

Celiakia : porady lekarzy i dietetyków / Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

Chemia kosmetyczna : ćwiczenia dla studentów kosmetologii / Marian Sosada, Beata Pasker, Przemysław Malinowski
Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

10

Dieta łatwo strawna / Anna Szczepańska. - Wyd. 2 dodr.
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

11

Elektrokardiografia i angiokardiografia w zawale serca / Lech Poloński, Jarosław Wasilewski
Wrocław : Urban & Partner, cop. 2004
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

12

Finanse zagraniczne MSP : wybrane problemy / Aurelia Bielawska
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

13

Gimson's Pronunciation of English / rev. Alan Cruttenden. - 6 ed.
London : Hodder Arnold, 2001
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

14

Głośniki i zestawy głośnikowe : budowa, działanie, zastosowania / Jerzy Krajewski. - Wyd. 2
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

15

Historia architektury : od starożytności po czasy współczesne / oprac. Rolf Toman ; tekst Barbara Borngässer ; fot. Achim Bednorz ; tł. z niem. Marta Boguta
Bath : Parragon Books, cop. 2009


Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

16

Historia Litwy : od czasów najdawniejszych do 1795 roku / Zigmantas Kiaupa, Jurate Kiaupiene, Albinas Kuncevičius ; tł. Piotr Grablunas [et al.]
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

17

Illustrator 9PL / T. Michael Clark ; tł. z ang. Ryszard Glegoła
Warszawa : Mikom, 2001
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

18

International Trauma Life Support : ratownictwo przedszpitalne w urazach / red. John Emory Campbell ; red. wyd. pol. Grażyna Stuczyńska, Iwona Żurek ; tł. z ang. Liliana Czukowska ; Roy L. Alson [et al.]. - Wyd. pol.
Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2009


Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

19

Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

20

Joseph von Eichendorff in unseren Tagen / hrsg. Wojciech Kunicki ; Natalia Żarska [et al.]
Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

21

Materiałoznawstwo / Andrzej Ciszewski, Tadeusz Radomski, Andrzej Szummer. - Wyd. 9 popr.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

22

Metody probabilistyczne analizy systemów informacyjnych / Oleg Tikhonenko
Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

23

Ocena jakości usług medycznych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej / Anna Indulska [et al.]
Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

24

Prawo : język niemiecki : ćwiczenia i słownictwo specjalistyczne / Maciej Ganczar, Barbara Rogowska
Warszawa : Hueber Polska, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

25

Prawo pracy / Teresa Liszcz. - Wyd. 6, stan prawny na 30 września 2009 r.
Warszawa : LexisNexis, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

26

Słownik łacińsko-polski, polsko-łaciński / oprac. Emilia Kubicka, Monika Suwała
Toruń : Wydaw. Edukacyjne Literat, cop. 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

27

Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną / Jerzy Nowacki
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Stimmpflege : eine Handwerkslehre im Grundriss / Josef Kemper
Mainz : Schott, 1951
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

29

The Scarlet Letter : a romance / Nathaniel Hawthorne ; introd. Nina Baym ; notes Thomas E. Connolly
London : Penguin Books, 2003
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

30

Unia Europejska : organizacja i funkcjonowanie / Michelle Cini ; tł. z ang. Grzegorz Dąbkowski
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

31

Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa / red. nauk. Barbara Dobiegała-Korona, Andrzej Herman
Warszawa : Difin, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

32

Wybrane zagadnienia z intensywnej terapii dziecięcej / red. i aut. Janusz Bursa ; Hanna Borowiak [et al.]
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

Wygnaniec i jego ojczyzny : Max Herrmann-Neiße (1886-1941) : życie, twórczość, recepcja / Beata Giblak
Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

34

Żywienie niemowląt zdrowych i chorych / red. i aut. Alina Dobrzańska ; Jacek Bujko [et al.] ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. - Wyd. 2
Warszawa : Wydaw. SGGW, 2003
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem