Maj 2010

Opis


1

Atlas of clinical and radiological anatomy / Ryszard Maciejewski, Andrzej Drop, Elżbieta Czekajska-Chehab [et al.]
Lublin : Czelej, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

2

AutoCAD 2009 : pierwsze kroki / Andrzej Pikoń
Gliwice : Helion, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

3

Autyzm i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

4

Chemioterapia, radioterapia : dlaczego pomagają, jak radzić sobie ze skutkami ubocznymi, na czym polega przeszczep szpiku kostnego / Judith McKay, Nancee Hirano ; tł. z ang. Dariusz Surdel
Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

5

Der Vorleser : Roman / Bernhard Schlink
Zürich : Diogenes, [2009?]
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

6

Dermatologia pediatryczna = Pediatric dermatology / Bernard A. Cohen ; red. wyd. pol. Andrzej Kaszuba ; tł. z ang. Aleksandra Kaszuba, Marek Ziarkiewicz. - Wyd. 2 pol.
Wrocław : Urban & Partner, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

7

Dna moczanowa : porady lekarzy i dietetyków / Lucyna Pachocka, Mirosław Jarosz. - dodr.
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

8

Druga Rzeczpospolita 1918-1939 : społeczeństwo, gospodarka, kultura, polityka / Marian Leczyk
Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

Echokardiografia przezprzełykowa = Échographie cardiaque transoesophagienne / Krzysztof Klimczak ; red. wyd. pol. Bożena Sobkowicz ; tł. z fr. Lucyna Lenartowska. - Wyd. 1 pol.
Wrocław : Urban & Partner, 2000
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

10

Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym / Elżbieta Gołembska, Danuta Kempny, Jarosław Witkowski
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

11

Fitoestrogeny : łagodny suplement na okres przekwitania / Bernd Kleine-Gunk ; współpr. Rebekka Höfer ; tł. z niem. Maria T. Kaczorowska
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

12

From old English to standard English : a course book in language variation across time / Dennis Freeborn. - 3 ed., [impr.]
Houndmills : Palgrave Macmillan, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

13

Grammatik kreativ : Materialien für einen lernerzentrierten Grammatikunterricht / Günter Gerngroß, Wilfried Krenn, Herbert Puchta. - [Nachdr.] 7
Berlin : Langenscheidt, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

14

Hematologia w praktyce / Kazimierz Sułek, Ewa Wąsak-Szulkowska
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

15

Historia jazzu : 100 wykładów / Jacek Niedziela
Katowice : InfoMAX : dobrewydawnictwo.pl, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

16

Ilustrowana fizjologia człowieka / Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos ; red. nauk. tł. Joanna Lewin-Kowalik ; tł. z niem. Dariusz Gołka
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

17

Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy : wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw / red. Gertruda Krystyna Świderska
Warszawa : Difin, 2003
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

18

Kompendium wiedzy o marketingu / red. Bogna Pilarczyk, Henryk Mruk ; Ewa Jerzyk [et al.]. - dodr.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

19

Kompresja danych : podstawy, metody bezstratne, kodery obrazów / Artur Przelaskowski
Warszawa : Wydaw. BTC, 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

20

Liczmy kalorie / Hanna Kunachowicz [et al.]. - Wyd. 2 rozszerz. i uaktual., dodr.
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

21

Macbeth / William Shakespeare
London : Penguin Books, 1994
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

22

Nauka o państwie / Piotr Winczorek
Warszawa : Liber, 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

23

Niegdyś przeżyłem : edycja dwujęzyczna = Erlebtes : zweisprachige Ausgabe / Joseph von Eichendorff ; tł. z niem. i wstęp Wojciech Kunicki ; przypisy Natalia Żarska ; posł. Ortwin Beisbart ; tł. posł. z niem. Monika Witt
Kraków : Wydaw. Arcana, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

24

Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej / Aleksandra Monarcha-Matlak. - Stan prawny na 1 maja 2008 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

25

Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce w latach 1918-1939 : teoria i praktyka / Paweł Dettloff
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

26

Onkologia i hematologia dziecięca. T. 1-2 / red. nauk. Alicja Chybicka, Krystyna Sawicz-Birkowska
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Organizacja jutra : zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją / John III Hagel, John Seely Brown ; tł. z ang. Magdalena Strzelecka
Gliwice : Helion, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Pielęgniarstwo transkulturowe : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Beata Ogórek-Tęcza ; Bogumiła Baran-Osak [et al.]
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

29

Rumunia / Małgorzata Willaume
Warszawa : Wydaw. Trio, 2004
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

30

Rzeźba śląska XVI-XVIII wieku : katalog zbiorów / Romuald Nowak ; tł. niem. Marek Adamski
Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1994
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

31

Sexual/textual politics : feminist literary theory / Toril Moi. - 2 ed., repr.
London : Routledge, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

32

Teaching Culture: perspectives in practice / Patrick R. Moran. - [impr.] 4
Boston : Heinle & Heinle, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

The complete arranger / Sammy Nestico. - rev. ed.
Carlsbad : Fenwood Music, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

34

W pogoni za straconym czasem : wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej 1950-2030 / Witold M. Orłowski
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem