Maj 2010

Opis


1

Atlas of clinical and radiological anatomy / Ryszard Maciejewski, Andrzej Drop, Elżbieta Czekajska-Chehab [et al.]
Lublin : Czelej, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

2

AutoCAD 2009 : pierwsze kroki / Andrzej Pikoń
Gliwice : Helion, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

3

Autyzm i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

4

Chemioterapia, radioterapia : dlaczego pomagają, jak radzić sobie ze skutkami ubocznymi, na czym polega przeszczep szpiku kostnego / Judith McKay, Nancee Hirano ; tł. z ang. Dariusz Surdel
Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

5

Der Vorleser : Roman / Bernhard Schlink
Zürich : Diogenes, [2009?]
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

6

Dermatologia pediatryczna = Pediatric dermatology / Bernard A. Cohen ; red. wyd. pol. Andrzej Kaszuba ; tł. z ang. Aleksandra Kaszuba, Marek Ziarkiewicz. - Wyd. 2 pol.
Wrocław : Urban & Partner, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

7

Dna moczanowa : porady lekarzy i dietetyków / Lucyna Pachocka, Mirosław Jarosz. - dodr.
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

8

Druga Rzeczpospolita 1918-1939 : społeczeństwo, gospodarka, kultura, polityka / Marian Leczyk
Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

9

Echokardiografia przezprzełykowa = Échographie cardiaque transoesophagienne / Krzysztof Klimczak ; red. wyd. pol. Bożena Sobkowicz ; tł. z fr. Lucyna Lenartowska. - Wyd. 1 pol.
Wrocław : Urban & Partner, 2000
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

10

Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym / Elżbieta Gołembska, Danuta Kempny, Jarosław Witkowski
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

11

Fitoestrogeny : łagodny suplement na okres przekwitania / Bernd Kleine-Gunk ; współpr. Rebekka Höfer ; tł. z niem. Maria T. Kaczorowska
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

12

From old English to standard English : a course book in language variation across time / Dennis Freeborn. - 3 ed., [impr.]
Houndmills : Palgrave Macmillan, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

13

Grammatik kreativ : Materialien für einen lernerzentrierten Grammatikunterricht / Günter Gerngroß, Wilfried Krenn, Herbert Puchta. - [Nachdr.] 7
Berlin : Langenscheidt, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

14

Hematologia w praktyce / Kazimierz Sułek, Ewa Wąsak-Szulkowska
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

15

Historia jazzu : 100 wykładów / Jacek Niedziela
Katowice : InfoMAX : dobrewydawnictwo.pl, 2009
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

16

Ilustrowana fizjologia człowieka / Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos ; red. nauk. tł. Joanna Lewin-Kowalik ; tł. z niem. Dariusz Gołka
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

17

Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy : wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw / red. Gertruda Krystyna Świderska
Warszawa : Difin, 2003
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

18

Kompendium wiedzy o marketingu / red. Bogna Pilarczyk, Henryk Mruk ; Ewa Jerzyk [et al.]. - dodr.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

19

Kompresja danych : podstawy, metody bezstratne, kodery obrazów / Artur Przelaskowski
Warszawa : Wydaw. BTC, 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

20

Liczmy kalorie / Hanna Kunachowicz [et al.]. - Wyd. 2 rozszerz. i uaktual., dodr.
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

21

Macbeth / William Shakespeare
London : Penguin Books, 1994
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

22

Nauka o państwie / Piotr Winczorek
Warszawa : Liber, 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

23

Niegdyś przeżyłem : edycja dwujęzyczna = Erlebtes : zweisprachige Ausgabe / Joseph von Eichendorff ; tł. z niem. i wstęp Wojciech Kunicki ; przypisy Natalia Żarska ; posł. Ortwin Beisbart ; tł. posł. z niem. Monika Witt
Kraków : Wydaw. Arcana, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

24

Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej / Aleksandra Monarcha-Matlak. - Stan prawny na 1 maja 2008 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

25

Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce w latach 1918-1939 : teoria i praktyka / Paweł Dettloff
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

26

Onkologia i hematologia dziecięca. T. 1-2 / red. nauk. Alicja Chybicka, Krystyna Sawicz-Birkowska
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Organizacja jutra : zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją / John III Hagel, John Seely Brown ; tł. z ang. Magdalena Strzelecka
Gliwice : Helion, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Pielęgniarstwo transkulturowe : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Beata Ogórek-Tęcza ; Bogumiła Baran-Osak [et al.]
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

29

Rumunia / Małgorzata Willaume
Warszawa : Wydaw. Trio, 2004
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

30

Rzeźba śląska XVI-XVIII wieku : katalog zbiorów / Romuald Nowak ; tł. niem. Marek Adamski
Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1994
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

31

Sexual/textual politics : feminist literary theory / Toril Moi. - 2 ed., repr.
London : Routledge, 2007
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

32

Teaching Culture: perspectives in practice / Patrick R. Moran. - [impr.] 4
Boston : Heinle & Heinle, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

The complete arranger / Sammy Nestico. - rev. ed.
Carlsbad : Fenwood Music, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

34

W pogoni za straconym czasem : wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej 1950-2030 / Witold M. Orłowski
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog