Sierpień 2010

Opis


1

Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / Red. Grażyna Kwaśniewska, Anna Wojnarska ; Beata Antoszewska [et al.]
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004


Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

2

Artificial intelligence : a modern approach / Stuart J. Russell, Peter Norvig ; contributing writers Ernest Davis [et al.]. - 3 ed., international ed.
Boston : Pearson Education ; Upper Saddle River : Prentice Hall, 2010Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

3

Außenhandel / hrsg. Rosemarie Buhlmann ; Ludmilla Abrahamowa [et al.] ; Goethe-Institut
Warschau : Poltext : Goethe-Institut, 2003
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

4

Bezrobocie i instytucje rynku pracy / Marta Danecka
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

5

Das Gegenwort-Wörterbuch : ein Kontrastwörterbuch mit Gebrauchshinweisen / Wolfgang Müller
Berlin : Walter de Gruyter, 2000
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

6

Elementy finansów i bankowości / red. Stanisław Flejterski, Beata Świecka
Warszawa : CeDeWu, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

7

Encyklopedia muzyki / red. Andrzej Chodkowski ; Krzysztof Baculewski [et al.]. - Wyd. 2 popr. i rozsz, dodr.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

8

Encyklopedia Unii Europejskiej / Włodzimierz Brzeziński, Adam Górczyński. - Wyd. 2 rozsz. i zaktual.
Warszawa : Wydaw. XXL Media, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

9

Higiena pracy dla fizjoterapeutów : wybrane zagadnienia / red. Bartosz Bilski ; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; Jacek Wysocki [et al.]
Poznań : Wydaw. Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2005


Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

10

Historia rysunku : od Altamiry do Picassa / Terisio Pignatti ; Tł. z wł. Tamara Łozińska
Warszawa : Arkady, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

Intelligent systems for knowledge management / ed. Ngoc Thanh Nguyen, Edward Szczerbicki
Berlin : Springer, cop. 2009Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

Wersja elektroniczna

12

Japonia / Ewa Pałasz-Rutkowska, Katarzyna Starecka
Warszawa : Wydaw. Trio, 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

13

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej / Filip Jasiński
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

14

Leksykon gerontologii / Adam A. Zych
Kraków : Impuls, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

15

Leksykon prawa pracy : 100 podstawowych pojęć / Red. Jakub Stelina ; Urszula Jackowiak [et al.]
Warszawa : C.H. Beck, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

16

Literatura Europy : historia literatury europejskiej / red. Annick Benoit-Dusausoy, Guy Fontaine ; tł. z fr. Hanna Abramowicz [et al.] ; red. nauk. Marcin Cieński
Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

17

Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu / Lidia Winniczuk. - Wyd. 4 zm., dodr.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

18

Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem
Warszawa : C.H. Beck, cop. 2004-2005
T.1. Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem / Matthias Kramer, Maria Urbaniec
T.2. Instrumenty i systemy zarządzania / Matthias Kramer, Jana Brauweiler
T.3. Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym / Matthias Kramer, Heinz Strebel


Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

19

Miles : autobiografia / Miles Davis ; współpr. Quincy Troupe ; tł. z ang. Filip Łobodziński. - Wyd. 2 popr.
Warszawa : Wydaw. Constanti, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

20

Niekonwencjonalne źródła energii / red. Józef Szlachta ; Stanisław Peroń [et al.]
Wrocław : Wydaw. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, cop. 1999
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

21

Państwa świata / wyd. Beata Lewandowska-Kaftan, Danuta Borowska-Mostafa ; red. Bartłomiej Kaczorowski
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

22

Perl : zaawansowane programowanie / Simon Cozens ; tł. z ang. Mateusz Michalski, Sławomir Dzieniszewski. - Wyd. 2
Gliwice : Helion, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

23

PHP : tworzenie stron www : szybki start / Larry Ullman ; tł. z ang. Paweł Gonera
Gliwice : Helion, cop. 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

24

Postępy w kardiologii Harrisona / Eugene Braunwald ; konsultacja meryt. i tł. z ang. Mirosław Podleśny ; tł. z ang. Ewa Baczyńska [et al.] ; Elliott M. Antman [et al.] Lublin : Czelej, 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

25

Rehabilitacja w położnictwie i ginekologii : wybrane fazy rozwoju wewnątrzłonowego i profilaktyki uszkodzeń okołoporodowych dziecka i matki / Włodzimierz Fijałkowski [et al.] ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wyd. 2
Wrocław : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 1998


Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

26

Rola uczelni w regionie / Anna Marszałek
Warszawa : Difin, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Sekrety ortopedii = Orthopedic secrets / David E. Brown, Randall D. Neumann ; red. wyd. pol. Artur Dziak ; tł. z ang. Katarzyna Dzięcioł, Michał Tomaszewski ; David P. Adkison [et al.]. - Wyd. 1 pol.
Wrocław : Urban & Partner, cop. 2006Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Smart information and knowledge management : advances, chellenges, and critical issues / ed. Edward Szczerbicki, Ngoc Thanh Nguyen
Berlin : Springer, cop. 2010Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

Wersja elektroniczna

29

Ustroje państw współczesnych. [T.] 1-2 / Ewa Gdulewicz [et al.] ; red. nauk. Wiesław Skrzydło.
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

30

Wielojęzyczny słownik florystyczny / Jadwiga Anioł-Kwiatkowska
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

31

Współczesne leczenie wybranych chorób skóry / red. Andrzej Langner ; Stanisław Janicki [et al.]. - Wyd. 2 uzup.
Warszawa : Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa", 2002
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

32

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem / Jacek Grzywacz. - Wyd. 5 rozszerz. i zaktualiz.
Warszawa : Difin, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

Zaburzenia lipidowe : porady lekarzy i dietetyków / Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz-Latoszek, Aleksandra Cichocka
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

34

Zarys współczesnej ortodoncji : podręcznik dla studentów i lekarzy stomatologów / red. Irena Karłowska ; Hanna Bielawska [et al.]. - Wyd. 2
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem