Sierpień 2010

Opis


1

Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / Red. Grażyna Kwaśniewska, Anna Wojnarska ; Beata Antoszewska [et al.]
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004


Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

2

Artificial intelligence : a modern approach / Stuart J. Russell, Peter Norvig ; contributing writers Ernest Davis [et al.]. - 3 ed., international ed.
Boston : Pearson Education ; Upper Saddle River : Prentice Hall, 2010Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

3

Außenhandel / hrsg. Rosemarie Buhlmann ; Ludmilla Abrahamowa [et al.] ; Goethe-Institut
Warschau : Poltext : Goethe-Institut, 2003
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

4

Bezrobocie i instytucje rynku pracy / Marta Danecka
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

5

Das Gegenwort-Wörterbuch : ein Kontrastwörterbuch mit Gebrauchshinweisen / Wolfgang Müller
Berlin : Walter de Gruyter, 2000
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

6

Elementy finansów i bankowości / red. Stanisław Flejterski, Beata Świecka
Warszawa : CeDeWu, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

7

Encyklopedia muzyki / red. Andrzej Chodkowski ; Krzysztof Baculewski [et al.]. - Wyd. 2 popr. i rozsz, dodr.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

8

Encyklopedia Unii Europejskiej / Włodzimierz Brzeziński, Adam Górczyński. - Wyd. 2 rozsz. i zaktual.
Warszawa : Wydaw. XXL Media, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

9

Higiena pracy dla fizjoterapeutów : wybrane zagadnienia / red. Bartosz Bilski ; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; Jacek Wysocki [et al.]
Poznań : Wydaw. Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2005


Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

10

Historia rysunku : od Altamiry do Picassa / Terisio Pignatti ; Tł. z wł. Tamara Łozińska
Warszawa : Arkady, 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

11

Intelligent systems for knowledge management / ed. Ngoc Thanh Nguyen, Edward Szczerbicki
Berlin : Springer, cop. 2009Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

Wersja elektroniczna

12

Japonia / Ewa Pałasz-Rutkowska, Katarzyna Starecka
Warszawa : Wydaw. Trio, 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

13

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej / Filip Jasiński
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

14

Leksykon gerontologii / Adam A. Zych
Kraków : Impuls, 2007
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

15

Leksykon prawa pracy : 100 podstawowych pojęć / Red. Jakub Stelina ; Urszula Jackowiak [et al.]
Warszawa : C.H. Beck, 2008
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

16

Literatura Europy : historia literatury europejskiej / red. Annick Benoit-Dusausoy, Guy Fontaine ; tł. z fr. Hanna Abramowicz [et al.] ; red. nauk. Marcin Cieński
Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

17

Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu / Lidia Winniczuk. - Wyd. 4 zm., dodr.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

18

Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem
Warszawa : C.H. Beck, cop. 2004-2005
T.1. Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem / Matthias Kramer, Maria Urbaniec
T.2. Instrumenty i systemy zarządzania / Matthias Kramer, Jana Brauweiler
T.3. Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym / Matthias Kramer, Heinz Strebel


Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

19

Miles : autobiografia / Miles Davis ; współpr. Quincy Troupe ; tł. z ang. Filip Łobodziński. - Wyd. 2 popr.
Warszawa : Wydaw. Constanti, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

20

Niekonwencjonalne źródła energii / red. Józef Szlachta ; Stanisław Peroń [et al.]
Wrocław : Wydaw. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, cop. 1999
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

21

Państwa świata / wyd. Beata Lewandowska-Kaftan, Danuta Borowska-Mostafa ; red. Bartłomiej Kaczorowski
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

22

Perl : zaawansowane programowanie / Simon Cozens ; tł. z ang. Mateusz Michalski, Sławomir Dzieniszewski. - Wyd. 2
Gliwice : Helion, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

23

PHP : tworzenie stron www : szybki start / Larry Ullman ; tł. z ang. Paweł Gonera
Gliwice : Helion, cop. 2004
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

24

Postępy w kardiologii Harrisona / Eugene Braunwald ; konsultacja meryt. i tł. z ang. Mirosław Podleśny ; tł. z ang. Ewa Baczyńska [et al.] ; Elliott M. Antman [et al.] Lublin : Czelej, 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

25

Rehabilitacja w położnictwie i ginekologii : wybrane fazy rozwoju wewnątrzłonowego i profilaktyki uszkodzeń okołoporodowych dziecka i matki / Włodzimierz Fijałkowski [et al.] ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wyd. 2
Wrocław : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 1998


Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

26

Rola uczelni w regionie / Anna Marszałek
Warszawa : Difin, 2010
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

27

Sekrety ortopedii = Orthopedic secrets / David E. Brown, Randall D. Neumann ; red. wyd. pol. Artur Dziak ; tł. z ang. Katarzyna Dzięcioł, Michał Tomaszewski ; David P. Adkison [et al.]. - Wyd. 1 pol.
Wrocław : Urban & Partner, cop. 2006Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

28

Smart information and knowledge management : advances, chellenges, and critical issues / ed. Edward Szczerbicki, Ngoc Thanh Nguyen
Berlin : Springer, cop. 2010Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

Wersja elektroniczna

29

Ustroje państw współczesnych. [T.] 1-2 / Ewa Gdulewicz [et al.] ; red. nauk. Wiesław Skrzydło.
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

30

Wielojęzyczny słownik florystyczny / Jadwiga Anioł-Kwiatkowska
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

31

Współczesne leczenie wybranych chorób skóry / red. Andrzej Langner ; Stanisław Janicki [et al.]. - Wyd. 2 uzup.
Warszawa : Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa", 2002
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog

32

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem / Jacek Grzywacz. - Wyd. 5 rozszerz. i zaktualiz.
Warszawa : Difin, 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

33

Zaburzenia lipidowe : porady lekarzy i dietetyków / Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz-Latoszek, Aleksandra Cichocka
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2006
Lokalizacja: Czytelnia, Wypożyczalnia
Katalog

34

Zarys współczesnej ortodoncji : podręcznik dla studentów i lekarzy stomatologów / red. Irena Karłowska ; Hanna Bielawska [et al.]. - Wyd. 2
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005
Lokalizacja: Czytelnia
Katalog